สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-664959 อีเมลล์ Puw[email protected] อีเมลล์ [email protected] ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

รายงานผลการดำเนินงานฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ

มาตรฐานทางจริยธรรม
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00027
วันนี้ 00007
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00386
เดือนก่อน 00307
ปีนี้ 02914
ปีก่อน 05694
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - 20 ก.ค. 2566(ดู 217) 
  ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1 มิ.ย. 2566(ดู 262) 
  ​สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 26 พ.ค. 2566(ดู 271) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  - 1 พ.ค. 2566(ดู 233) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 258) 
  ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 - 22 มี.ค. 2566(ดู 251) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - 14 มี.ค. 2566(ดู 245) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 496) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 518) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 533) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 649) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 701) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 720) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 720) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 239) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - 31 มี.ค. 2566(ดู 238) 
  ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 - 24 มี.ค. 2566(ดู 237) 
  ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 - 22 มี.ค. 2566(ดู 242) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - 14 มี.ค. 2566(ดู 241) 
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 20 ก.พ. 2566(ดู 257) 
  ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 5 - 3 ก.พ. 2566(ดู 249) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ 7 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 221) 
  ประกาศราคากลาง โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขามขาม หมู่ 3 - 3 มี.ค. 2566(ดู 216) 
  ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1-2 - 3 มี.ค. 2566(ดู 218) 
  ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาตะเเบง หมู่ 6 - 6 ก.ย. 2565(ดู 215) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 2565(ดู 419) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 8 มี.ค. 2565(ดู 473) 
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง - 26 ม.ค. 2565(ดู 468) 
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือนสิงหาคม 2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี (อาหารกลางวัน) - 24 ส.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี (อาหารเย็น) - 24 ส.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด - 23 ส.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566 - 22 ส.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเเข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 7) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 - 1 ก.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 31 ส.ค. 2566(ดู 13) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 7 ก.ค. 2566(ดู 218) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 - 25 พ.ค. 2566(ดู 234) 
  ประกาศสภาเทศบาล ทต.ภูวง!!! เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 233) 
  ขอเชิญเข้าร้วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 16 มี.ค. 2566(ดู 246) 
  จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง (นางสาวกิตยาภรณ์ คนหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-23
  จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง (นางสาวกิตยาภรณ์ คนหาญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางชลบทไปทางนานางอรวรรณ บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท มห.๓๐๐๒ ถึงนานายราตรี บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายสมเลข บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยน้ำเที่ยง จุดนานายหวัญ สุพรรณโมก บ้านบุ่ง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานางทิพย์สุดาถึงนานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22

ภาพกิจกรรม

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 5)

ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566 (ดู 26)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 264)

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 319)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 565)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 770)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 645)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 721)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 : [18 ก.ย. 2566]
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 : [21 ส.ค. 2566]
  มีการจัดทำแผ่นพับ.pdf : [7 ก.ค. 2566]
  67.2 มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นจุลสาร : [7 ก.ค. 2566]
  67.3 มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ : [7 ก.ค. 2566]
  67.6 มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น : [7 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม