สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-664959 อีเมลล์ Puw[email protected] อีเมลล์ [email protected] ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

รายงานผลการดำเนินงานฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ

มาตรฐานทางจริยธรรม
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00020
วันนี้ 00004
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00024
เดือนก่อน 00343
ปีนี้ 01704
ปีก่อน 05694
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1 มิ.ย. 2566(ดู 2) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  - 1 พ.ค. 2566(ดู 13) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 27) 
  ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 - 22 มี.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - 14 มี.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศ..รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1 มี.ค. 2566(ดู 53) 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566  - 30 ม.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 267) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 288) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 301) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 419) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 474) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 484) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 490) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 14) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - 31 มี.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 - 24 มี.ค. 2566(ดู 16) 
  ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 - 22 มี.ค. 2566(ดู 16) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง - 14 มี.ค. 2566(ดู 16) 
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 20 ก.พ. 2566(ดู 31) 
  ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 5 - 3 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 - 27 เม.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขาม หมู่ 3 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 มี.ค. 2566(ดู 37) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1 - 2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 มี.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2 มี.ค. 2566(ดู 33) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขาม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2 มี.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรา (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2 มี.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรา (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 ก.พ. 2566(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุถ้วยรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) - 3 พ.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเหล็ก (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566X - 3 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางเเจ้ง (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) - 3 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากลเเละกีฬาพื้นบ้าน (โครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) - 3 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ สนามกีฬาสำหรับการเเข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) - 2 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เทสบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 1 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลภูวง - 28 เม.ย. 2566(ดู 7) 
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สายทางนานายยุทธศาสตร์ไปทางหลวงชนบท มห.3002 บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-25
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด(โครงการ สััตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-22
  จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บค 7850 มุกดาหาร (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-23
  ซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เทศบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-01
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03
  จ้างเหมาเครื่องเสียงกลางแจ้ง (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-03

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 (ดู 2)

ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ดู 3)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 27)

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 96)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 341)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 504)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 416)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 422)

ดาวน์โหลดใหม่

  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 : [21 ส.ค. 2566]
  041 การนำผลจริยธรรมไปใช้ แก้ไข : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานแผน ปปช. 2565 : [28 เม.ย. 2566]
  ข้อ 42การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 : [28 เม.ย. 2566]
  - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงงาน พ.ศ. 2566 : [28 เม.ย. 2566]
  43 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ภูวง : [28 เม.ย. 2566]
  o26 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารท : [28 เม.ย. 2566]
  041 การประเมินจริยธรรม : [28 เม.ย. 2566]
  แผน ปปช. 2566-2570 จากระบบ : [27 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม