สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-664959 อีเมลล์ [email protected] อีเมลล์ [email protected] ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

รายงานผลการดำเนินงานฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ

มาตรฐานทางจริยธรรม
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00013
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00330
เดือนก่อน 00551
ปีนี้ 02234
ปีก่อน 04471
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 - 25 ม.ค. 2567(ดู 148) 
  ประกาศฯ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลภูวง - 25 ม.ค. 2567(ดู 160) 
  ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินการของภาครัฐ ITA ประจำปี 2567 - 1 ม.ค. 2567(ดู 118) 
  เทศบาลตำบลภูวง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 27 ต.ค. 2566(ดู 185) 
  ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย - 24 ต.ค. 2566(ดู 172) 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 29 ก.ย. 2566(ดู 211) 
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 RS ประจำปี 2566 - 13 ก.ย. 2566(ดู 154) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 684) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 718) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 708) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 852) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 912) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 924) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 903) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง!!! เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2567 - 27 มี.ค. 2567(ดู 47) 
  ประกาศ!!! โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ปี 2567 - 31 ต.ค. 2566(ดู 295) 
  ประกาศ ทต.ภูวง!! เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลภูวง - 24 ต.ค. 2566(ดู 179) 
  ประกาศ ทต.ภูวง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ทต.ภูวง 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 195) 
  ประกาศ ทต.ภูวง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 192) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 411) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - 31 มี.ค. 2566(ดู 411) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ 7 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 423) 
  ประกาศราคากลาง โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขามขาม หมู่ 3 - 3 มี.ค. 2566(ดู 399) 
  ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1-2 - 3 มี.ค. 2566(ดู 397) 
  ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาตะเเบง หมู่ 6 - 6 ก.ย. 2565(ดู 390) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 2565(ดู 599) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 8 มี.ค. 2565(ดู 633) 
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง - 26 ม.ค. 2565(ดู 753) 
  ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - 29 มี.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมประตูกระจกบานสวิงสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง (ห้องสำนักปลัดเทศบาล,ห้องประชุม.กุญเเจห้องรองปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ก.พ. 2567(ดู 44) 
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวเบญจมาศ อาจวิชัย) - 28 ก.พ. 2567(ดู 45) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ (ศพด.เทศบาลตำบลภูวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ก.พ. 2567(ดู 43) 
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ก.พ. 2567(ดู 45) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนคันดิน สายทางนานายบัญชา - ไปทางถนนเศรษฐกิจเลียบภูผากูด (จุดนานายหวัญ สุพรรณโมก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.พ. 2567(ดู 45) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านผาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.พ. 2567(ดู 43) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567 - 3 ม.ค. 2567(ดู 111) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 - 1 ก.ย. 2566(ดู 174) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 31 ส.ค. 2566(ดู 186) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 188) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 7 ก.ค. 2566(ดู 396) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 - 25 พ.ค. 2566(ดู 396) 
  ประกาศสภาเทศบาล ทต.ภูวง!!! เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 388) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-19
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร: 2024-04-18
  ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (จุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10

ภาพกิจกรรม

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 (ดู 42)

"เดิน-วิ่ง ๖ ดีวิถีผู้ไทยหนองสูง" ครั้งที่ 96 (ดู 50)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 515)

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 482)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 729)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 1026)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 809)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 925)

ดาวน์โหลดใหม่

  รวมงบการเงิน ปี 2566 : [8 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน 2566 : [26 ม.ค. 2567]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 - 2569 : [22 ธ.ค. 2566]
  ประมวลจริยธรรม 2566 : [22 ธ.ค. 2566]
  แผนพัฒนาบุคลากร 2567 - 2569 : [22 ธ.ค. 2566]
  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม