สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ www.puwong.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000017
วันนี้ 000001
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000039
เดือนก่อน 000479
ปีนี้ 005386
ปีก่อน 005133
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ - 3 ต.ค. 2565(ดู 18) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล - 3 ต.ค. 2565(ดู 22) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  - 26 ก.ย. 2565(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นางเชิด คนดี) - 19 ก.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นายใจ สุพรรณโมก) - 19 ก.ย. 2565(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 56) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 52) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 201) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 222) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 234) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 359) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 409) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 410) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 427) 
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) - 3 ต.ค. 2565(ดู 22) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 40) 
  ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 - 22 มี.ค. 2565(ดู 90) 
  ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - 10 มี.ค. 2565(ดู 95) 
  ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 2565(ดู 103) 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 27 ม.ค. 2565(ดู 165) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 27 ม.ค. 2565(ดู 229) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 ก.ย. 2565(ดู 71) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) - 11 ก.ค. 2565(ดู 76) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) - 7 เม.ย. 2565(ดู 88) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 15 มี.ค. 2565(ดู 168) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 8 มี.ค. 2565(ดู 179) 
  ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 - 7 มี.ค. 2565(ดู 175) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) - 14 พ.ย. 2565(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางเเจ้ง (โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) - 14 พ.ย. 2565(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ (งานป้องกัน) - 10 พ.ย. 2565(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาฯ (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) - 10 พ.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) - 10 พ.ย. 2565(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9472 มุกดาหาร - 3 พ.ย. 2565(ดู 13) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนบรรทุกขยะ ทะเบียน กข 80-4804 - 26 ต.ค. 2565(ดู 13) 

ภาพกิจกรรม

ห้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ต.ค.65 (ดู 15)

ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย (ดู 21)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 50)

เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 (ดู 132)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 279)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 393)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 344)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 335)

ดาวน์โหลดใหม่

  1.เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศใช้ 15 กันยายน 2565 : [15 ก.ย. 2565]
  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 แบบ 6 : [20 พ.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [29 เม.ย. 2565]
  รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565 : [29 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน