สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ www.puwong.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000007
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000362
เดือนก่อน 000347
ปีนี้ 000362
ปีก่อน 005694
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ - 3 ต.ค. 2565(ดู 59) 
  ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล - 3 ต.ค. 2565(ดู 50) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  - 26 ก.ย. 2565(ดู 67) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นางเชิด คนดี) - 19 ก.ย. 2565(ดู 31) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นายใจ สุพรรณโมก) - 19 ก.ย. 2565(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 78) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 74) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 226) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 249) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 263) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 386) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 433) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 440) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 452) 
  ประกาศ!! เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 - 16 ม.ค. 2566(ดู 17) 
  ประกาศ!! ศูนย์ ปภ.ทต.ภูวง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ - 13 ม.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเเผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) - 3 ม.ค. 2566(ดู 1) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 16 ธ.ค. 2565(ดู 18) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 - 13 ธ.ค. 2565(ดู 20) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 15 พ.ย. 2565(ดู 21) 
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) - 3 ต.ค. 2565(ดู 45) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 ก.ย. 2565(ดู 98) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) - 11 ก.ค. 2565(ดู 99) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) - 7 เม.ย. 2565(ดู 111) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 15 มี.ค. 2565(ดู 193) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 2565(ดู 157) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 8 มี.ค. 2565(ดู 205) 
  ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 - 7 มี.ค. 2565(ดู 194) 
  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) - 17 ม.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 11 ม.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (งานป้องกัน) - 3 ม.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  - 23 ธ.ค. 2565(ดู 7) 
  ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ - 23 ธ.ค. 2565(ดู 7) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาปี - 19 ธ.ค. 2565(ดู 19) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมภาร บ้านผาขาม หมู่ 3 - 16 ธ.ค. 2565(ดู 16) 

ภาพกิจกรรม

ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับ พมจ. (ดู 16)

งานวันค้ำคูณผู้ไท ไหว้เจดรย์หลวงปู่หล้า เขตปัตโต ปีที่ 27 (ดู 7)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 67)

เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 (ดู 147)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 298)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 427)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 375)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 359)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศมาตรการลดใช้พลังงาน 2566 : [19 ธ.ค. 2565]
  มาตรการลดใช้พลังงาน 2566 : [7 ต.ค. 2565]
  1.เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [15 ก.ย. 2565]
  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 แบบ 6 : [20 พ.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : [29 เม.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน