สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-664959 อีเมลล์ Puw[email protected] อีเมลล์ [email protected] ยินดีต้อนรับ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

รายงานผลการดำเนินงานฯ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ

มาตรฐานทางจริยธรรม
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00015
วันนี้ 00002
วานนี้ 00004
เดือนนี้ 00016
เดือนก่อน 00657
ปีนี้ 04187
ปีก่อน 05694
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  เทศบาลตำบลภูวง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 27 ต.ค. 2566(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย - 24 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 29 ก.ย. 2566(ดู 44) 
  ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - 20 ก.ค. 2566(ดู 258) 
  ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1 มิ.ย. 2566(ดู 305) 
  ​สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 26 พ.ค. 2566(ดู 317) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  - 1 พ.ค. 2566(ดู 277) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 2565(ดู 529) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 2564(ดู 559) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 2564(ดู 563) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 2564(ดู 688) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 2564(ดู 737) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 2564(ดู 759) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 2564(ดู 757) 
  ประกาศ!!! โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ปี 2567 - 31 ต.ค. 2566(ดู 23) 
  ประกาศ ทต.ภูวง!! เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลภูวง - 24 ต.ค. 2566(ดู 32) 
  ประกาศ ทต.ภูวง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ทต.ภูวง 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศ ทต.ภูวง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 33) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  - 27 เม.ย. 2566(ดู 277) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - 31 มี.ค. 2566(ดู 267) 
  ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 - 24 มี.ค. 2566(ดู 274) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ 7 - 8 มิ.ย. 2566(ดู 265) 
  ประกาศราคากลาง โครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 ช่วง บ้านผาขามขาม หมู่ 3 - 3 มี.ค. 2566(ดู 253) 
  ประกาศราคากลางโครงการผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 14 ช่วง บ้านวังไฮ หมู่ 1-2 - 3 มี.ค. 2566(ดู 256) 
  ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาตะเเบง หมู่ 6 - 6 ก.ย. 2565(ดู 250) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 2565(ดู 461) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 8 มี.ค. 2565(ดู 502) 
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง - 26 ม.ค. 2565(ดู 515) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๓ - 22 พ.ย. 2566(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมฝายน้ำล้น ห้วยบังอี่ โดยเรียงถุงบิ๊กแบ็ค บ้านบุ่ง หมู่ ๔ - 17 พ.ย. 2566(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จุดนานายสงบ บ้านวังไฮ หมู่ ๑ - 17 พ.ย. 2566(ดู 14) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จำนวน ๗ จุด ตำบลภูวง - 17 พ.ย. 2566(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมถนนชำรุด จุดเชื่อมตอสะพาน บ้านบุ่ง หมู่ 4 - 17 พ.ย. 2566(ดู 4) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องตัดหญ้าเเบบเข็น เลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๘ - 17 พ.ย. 2566(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ทำการปรับ เกรด หรือไถดันขยะที่กองอยู่บริเวณลานด้านหน้าบ่อขยะเทศบาลตำบลภูวง) - 17 พ.ย. 2566(ดู 6) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 - 1 ก.ย. 2566(ดู 48) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 31 ส.ค. 2566(ดู 55) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 45) 
  ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 7 ก.ค. 2566(ดู 253) 
  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 - 25 พ.ค. 2566(ดู 266) 
  ประกาศสภาเทศบาล ทต.ภูวง!!! เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 262) 
  ขอเชิญเข้าร้วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 - 16 มี.ค. 2566(ดู 278) 
  จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชสมภพฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเเซมท่อส่งน้ำปั้มน้ำบาดาล (ข้อต่อดูดน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อส่งน้ำปั้มน้ำบาดาลและข้อต่อดูดน้ำบาดาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-17
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๖-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22

ภาพกิจกรรม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 เข้าพบผู้บริหาร ทต.ภูวง (ดู 15)

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ย.66 (ดู 16)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 308)

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 355)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 595)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 822)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 681)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 768)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 : [25 ก.ย. 2566]
  เทศบัญญัติ 2567 : [22 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 : [18 ก.ย. 2566]
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 : [21 ส.ค. 2566]
  มีการจัดทำแผ่นพับ.pdf : [7 ก.ค. 2566]
  67.2 มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นจุลสาร : [7 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม