สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 

1. ช่องทางร้องเรียน/การทุจริตประพฤติมิชอบ/ทางออนไลน์  

2.สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง เมนู ร้องทุกข์ร้องเรียน/ประเภทการติดต่อ/เรื่องอืนๆ/ระบุข้อความเรื่องที่จะร้องเรียน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Admin หน่วยงาน แล้ว Admin จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบต่อไป
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 651