สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ประจำปี 2565
รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565
- ตุลาคม 2564
- พฤศจิกายน 2564
- ธันวาคม 2564
- มกราคม 2565
- กุมภาพันธ์ 2565
- มีนาคม 2565
******************************************************************************************************
ประจำปี 2566

- ตุลาคม 2565
- พฤศจิกายน 2565
- ธันวาคม 2565
- มกราคม 2566
- กุมภาพันธ์ 2566
- มีนาคม 2566
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 435