สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
ประจำปี 2565
รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565
- ตุลาคม 2564
- พฤศจิกายน 2564
- ธันวาคม 2564
- มกราคม 2565
- กุมภาพันธ์ 2565
- มีนาคม 2565


 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 370