สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  1.รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563
  2. รายรับจริงตามงบประมาณ 2563
  3. สรุปผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564


 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 597