สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566   ...

30 ม.ค. 2566 308
แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)

วันที่ 8 กรกฎาคม 65 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังรับเท่าเดิมนะครับ ส่วนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนก.....

9 ก.ค. 2565 355
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์!!! งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 .....

1 มี.ค. 2565 243
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้สูง.....

10 ม.ค. 2565 231
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับผู้สูง.....

28 ต.ค. 2564 244
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์!!! ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25.....

15 ก.ย. 2564 262
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้สูงอายุที่จะม.....

13 ต.ค. 2563 358
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง

ประกาศเทศบาลตำบลภูวง!!! เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ขอความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากก.....

13 พ.ค. 2563 409
การรับชำระภาษี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์!!! งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2563 .....

13 มี.ค. 2563 372
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยเทศบาลตำบลภูวงจะดำเนินการ.....

7 ต.ค. 2562 286
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562...

7 ต.ค. 2562 265