สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 450