สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ติดต่อเทศบาลตำบลภูวง


ออนไลน์ : 9

 

สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง
เลขที่ 139 หมู่ 1 อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49160

โทรศัพท์  042-664958   กองช่าง/กองการศึกษา

โทรศัพท์  042-664959   สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์  042-664960   กองคลัง
โทรศัพท์  042-620675   ศูนย์กู้ชีพฯ/ศูนย์ อปพร.ทต.ภูวง
โทรสาร. 042-664960


e-mail: [email protected]
อีเมลล์กลาง: [email protected]

เว็บไซด์:www.puwong.go.th


แผนที่หน่วยงาน 
View : 3466