สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา
ปลัดเทศบาลตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0800065291


นางสาวปภัสชญา สุคำภา
รองปลัดเทศบาลตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0982294535


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : -


พันจ่าเอกยุทธพงษ์ อุคำพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0870901246


นางสาวสุภัทริน สุวะไกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0994769292


พันจ่าเอกทินกร จำวงค์ลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร : 0890477749


นางสาวสุมาลี บุตรกาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : 0904264192


นายกรุงสยาม ผ่านเมือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 0881265901


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
นักบริหารงานช่าง


ว่าง
นักบริหารการศึกษา