สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สถานที่ท่องเที่ยว


ออนไลน์ : 30

หัวข้อ :: สถานที่ท่องเที่ยว

        วัดคำน้ำเย็น  บ้านบุ่งหมู่ 4 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

สัมผัสหมอกจุดชมวิวตำบลภูวง "ผาชวนมอง" เชิญทุกท่านรับแสงอาทิตย์ อากาศบริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติและสัมผัสหมอกยามเช้า ณ วัดคำน้ำเย็น บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร #ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี #บ้านบุ่งโฮมสเตย์

วัดถ่ำต่องแต่งวนาราม  บ้านบุ่งหมู่ 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร                                                          บ้านบุ่งโฮมสเตย์

จุดเด่น : เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น สัมผัสวัฒนธรรม ชาวบ้าน รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง มีแกงอ่อมหวาย แกงหน่อไม้ หมกหน่อไม้ หมกเห็ด ซุปหน่อไม้ ไข่มดแดง แกงผักหวาน พืชผักชนิดต่างๆ กับน้ำพริกรสเด็ด แมลงต่างๆ ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาล

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน และสัมผัสการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน การทอผ้า จักสานไม้ไผ่ เพลิดเพลินกับการเดินทางชมป่าเขา ถ้ำ น้ำตก แหล่งน้ำตามธรรมชาติบนภูเขา ศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ยังคงอยู่มากมาย
 

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ

  • ภูผาขาม เป็นเทือกเขาต่อจากภูผาแดง ทอดแนวแบ่งพื้นที่อำเภอหนองสูงส่วนเหนือและส่วนใต้ ทอดยาวไปถึงอำเภอนิคมคำสร้อย ยังความอุดมสมบูรณ์ด้านระบบนิเวศวิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร การสันเขามีแหล่งน้ำซับขนาดใหญ่ ที่ไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านจึงให้ชื่อว่า คำโหลง
  • ถ้ำต่องแต่ง อยู่ที่ไหล่เขาภูผาขามทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กม. เป็นสถานที่สวยงาม ลักษณะเป็นถ้ำลึกเข้าไป ภายในถ้ำจะมีน้ำหยดติ๋งๆ อยู่ตลอดปี ตอนที่น้ำหยดลงภายในถ้ำจะเกิดเสียง ต่องแต่งๆๆ... ตลอดเวลา ชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี่ว่า ถ้ำตกแต่ง
  • ผาแดง เป็นหน้าผาที่มีความสูงชัน อยู่ที่ไหล่เขาของภูผาขามบริเวณเดียวกันกับถ้ำต่องแต่ง ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ความสูงโดยเฉลี่ย 50-60 เมตร มีความยาวประมาณ 500 เมตร ถ้าเดินทางผ่านถนนสายหนอสูง-ป่งแดง หันหน้าไปทางทิศใต้ จะมองเห็นผาแดงอย่างโดดเด่น
  • ภูผักกูด เป็นภูเขาที่ทอดยาวจากบ้านคำชะอี ไปจนถึงบ้านป่งเปือย เขตอำเภอเมือง เป็นภูเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างอำเภอหนองสูงกับอำเภอคำชะอี ภูเขาแห่งนี้ยังมีป่าดงดิบที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยต้นสะตอป่า และไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กระจง อีเห็น ฝูงลิง ที่หลังเขายังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี คือ คำโหลง กับ คำลัดเซา
  • กิจกรรมท่องเที่ยว

  • ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบ้านชาวภูไท/ไทยอีสาน เช่น การอิ้วฝ้าย เข็นฝ้าย มัดหมี่ ไถนาด้วยควาย การหาของป่า
  • การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การฟ้อนรำ เป่าแคนเลาะสาว สาธิตหนุ่ม-สาวจีบกันสมัยก่อน การฟ้อนภูไท/รำภูไท
  • สัมผัสความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้าแบบดั้งเดิม พระสงฆ์เดินเรียงแถวบิณฑบาตร การเดินทางขึ้นเขาด้วยเท้า เพื่อไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์บนภูเขา
  • ศึกษาระบบนิเวศ โดยมีผู้นำทางพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางการเดินทางที่กำหนดไว้ การเดินป่า หาของป่า พืชสมุนไพร ในป่า หรือล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติ 2 ฝั่งลำห้วย เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ธรรมชาติ
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 4224