สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ ทต.ภูวง

2022-03-27 23:41:20 [admin] ดู 200

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลภูวงมากน้อยเพียงใด

2019-11-12 14:09:00 [Admin หน่วยงาน] ดู 527

อยากให้เหทศบาลออกมาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดให้ครับ

2022-05-04 17:27:57 [คนภูวง] ดู 125

เสียภาษี

2022-04-26 09:45:01 [นิภาวรรณ] ดู 130

ขอเชิญร่วมโหวดให้คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการ

2020-11-01 21:46:13 [Admin] ดู 488

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเรื่อง การยกเลิกให้บริการเก็บขนขยะ

2020-06-16 21:31:56 [Admin] ดู 471

หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
อักขระ :