สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2567 10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะเเบง หมู่ ๖ 26 เม.ย. 2567 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานางบำเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ ๒ 19 เม.ย. 2567 16
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 18 เม.ย. 2567 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมประตูกระจกบานสวิงสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง (ห้องสำนักปลัดเทศบาล,ห้องประชุม.กุญเเจห้องรองปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๑ อัตรา (นางสาวเบญจมาศ อาจวิชัย) 28 ก.พ. 2567 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ (ศพด.เทศบาลตำบลภูวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 66
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนคันดิน สายทางนานายบัญชา - ไปทางถนนเศรษฐกิจเลียบภูผากูด (จุดนานายหวัญ สุพรรณโมก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านผาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (โดยการขุดลอกเศษดิน) บ้านบุ่ง หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง (เเม่บ้าน) 15 ก.พ. 2567 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน จำนวน 2 ป้าย ปีงบประมาณ 2567 15 ก.พ. 2567 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 14 ก.พ. 2567 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรรี่รถบรรทุกน้ำและอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 9349 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0003 9 ก.พ. 2567 72
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) 30 ม.ค. 2567 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด 30 ม.ค. 2567 84
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลภูวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30 ม.ค. 2567 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ 25 ม.ค. 2567 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สายนานายเสนาถึงนายเเป้บ หมู่ 4 25 ม.ค. 2567 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล้กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ รายการ (ศพด) 22 ม.ค. 2567 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (บริหาร ระดับ 6-8) จำนวน ๑ รายการ กองช่าง 22 ม.ค. 2567 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) 22 ม.ค. 2567 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) 22 ม.ค. 2567 25
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงษาและซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บค 7850 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001 16 ม.ค. 2567 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจำทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 21
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 11 ม.ค. 2567 45
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) 10 ม.ค. 2567 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชนและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 28 ธ.ค. 2566 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมเเซมรถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน นข 767 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-002 27 ธ.ค. 2566 50