สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 19

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) 17 ม.ค. 2566 9
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ม.ค. 2566 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (งานป้องกัน) 3 ม.ค. 2566 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 23 ธ.ค. 2565 8
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ 23 ธ.ค. 2565 8
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาปี 19 ธ.ค. 2565 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมภาร บ้านผาขาม หมู่ 3 16 ธ.ค. 2565 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้าง รพ.สต.บ้านบุ่ง - นานายจำนงค์ หมู่ 4 13 ธ.ค. 2565 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน สายทางนานายมานิต - นานายภูมิชัย บ้านวังไฮ หมู่ 2 13 ธ.ค. 2565 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน บค ๗๘๕๐ มุกดาหาร 1 ธ.ค. 2565 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 1 ธ.ค. 2565 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) 23 พ.ย. 2565 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) 21 พ.ย. 2565 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 14 พ.ย. 2565 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางเเจ้ง (โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 14 พ.ย. 2565 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ (งานป้องกัน) 10 พ.ย. 2565 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาฯ (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 10 พ.ย. 2565 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา (โครงการเเข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เมืองหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7) 10 พ.ย. 2565 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9472 มุกดาหาร 3 พ.ย. 2565 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนบรรทุกขยะ ทะเบียน กข 80-4804 26 ต.ค. 2565 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) 26 ต.ค. 2565 31
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) 12 ต.ค. 2565 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 11 ต.ค. 2565 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อทีมเรือ (โครงการส่งทีมเรือร่วมงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา) 6 ต.ค. 2565 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานางทิพย์สุดา นานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ 1 30 ก.ย. 2565 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารสำนักงาน นางวาสนา จันปุ่ม 30 ก.ย. 2565 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(ช่วยงานบริหารทั่วไป) นายวิหก สุพรรณโมกข์ 30 ก.ย. 2565 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสำรอง-นานางบำเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ 2 29 ก.ย. 2565 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านบุ่ง หมู่ 4 จุดบ้านนายธรรมรัตน์ 29 ก.ย. 2565 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทางบ้านนายสวาท-บ้านนายอนูญ หมู่ 6 29 ก.ย. 2565 60