สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 27

หัวข้อ :: นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

1. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

2. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 


3. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
    - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 2566
    - แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566

วันที่ : 25 มกราคม 2565   View : 378