สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี
 

1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566


 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 518