สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

คำขวัญตำบลภูวง


ออนไลน์ : 33

หัวข้อ :: คำขวัญตำบลภูวง

คำขวัญตำบลภูวง
ถิ่นภูวงดีมีธรรมชาติสวย       ลำน้ำห้วยสายธารบังอี่ใส
ภูผากูดผาขามงามวิไล     สมุนไพรยาดีที่ล้ำค่า
ถ้ำภูผาแหล่งธรรมนั้นเลิศหรู       เราเชิดชูทั่วถ้วนล้วยผ่องใส
งานจักรสานผ้าหมักโคลนอันวิไล       ต่างชื่นใจเรือนรุ่งมุ่งพัฒนา
วันที่ : 22 ตุลาคม 2562   View : 758