สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ!! รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มิ.ย. 2566 2
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 13
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 27
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 21
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 19
ประกาศ..รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มี.ค. 2566 53
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 30 ม.ค. 2566 31
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินการของภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 9 ม.ค. 2566 36
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 3 ต.ค. 2565 119
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 3 ต.ค. 2565 91
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26 ก.ย. 2565 109
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 115
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 107
ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) 7 ก.ย. 2565 119
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 2565 143
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 23 พ.ค. 2565 257
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 2565 166
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 2565 196
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 239
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 187
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 3 ก.พ. 2565 291
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2565 259
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 2564 252
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 2564 341
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2564 259
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู 26 ต.ค. 2564 345
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 2564 299
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 2564 293
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 2564 324
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 2564 326