ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 3 ต.ค. 2565 59
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 3 ต.ค. 2565 50
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26 ก.ย. 2565 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นางเชิด คนดี) 19 ก.ย. 2565 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นายใจ สุพรรณโมก) 19 ก.ย. 2565 27
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 78
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 74
ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) 7 ก.ย. 2565 83
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 2565 112
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 23 พ.ค. 2565 206
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 2565 135
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 2565 152
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 196
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 157
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 3 ก.พ. 2565 255
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2565 233
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 2564 212
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 2564 313
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2564 228
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู 26 ต.ค. 2564 309
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 2564 270
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 2564 265
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 2564 287
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 2564 289
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานประจำปีมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ 13 พ.ค. 2564 427
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายนอก 5 เม.ย. 2564 288
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายใน 5 เม.ย. 2564 307
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 2564 414
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 2564 339
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 2564 378