ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 3 ต.ค. 2565 18
ประกาศ..เรื่อง รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 3 ต.ค. 2565 21
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 26 ก.ย. 2565 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นางเชิด คนดี) 19 ก.ย. 2565 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ (นายใจ สุพรรณโมก) 19 ก.ย. 2565 5
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 56
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 52
ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) 7 ก.ย. 2565 62
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 2565 95
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต 23 พ.ค. 2565 176
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 2565 116
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 2565 124
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 168
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 2565 139
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 3 ก.พ. 2565 225
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 2565 211
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 2564 191
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 2564 292
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2564 207
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู 26 ต.ค. 2564 287
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 2564 252
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 2564 235
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 2564 267
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 2564 272
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานประจำปีมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ 13 พ.ค. 2564 406
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายนอก 5 เม.ย. 2564 271
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายใน 5 เม.ย. 2564 291
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 2564 397
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 2564 323
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 2564 354