สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ!!! โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ปี 2567 31 ต.ค. 2566 198
ประกาศ ทต.ภูวง!! เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลภูวง 24 ต.ค. 2566 127
ประกาศ ทต.ภูวง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ทต.ภูวง 2566 4 ส.ค. 2566 134
ประกาศ ทต.ภูวง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 4 ส.ค. 2566 140
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 359
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 31 มี.ค. 2566 353
ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 24 มี.ค. 2566 367
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 376
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 288
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ก.พ. 2566 329
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 5 3 ก.พ. 2566 300
ประกาศ!! เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 26 ม.ค. 2566 81
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) 17 ม.ค. 2566 98
ประกาศ!! เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 16 ม.ค. 2566 139
ประกาศ!! ศูนย์ ปภ.ทต.ภูวง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 122
ประกาศ!! ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 59
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 4 10 ม.ค. 2566 76
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9 ม.ค. 2566 72
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเเผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 3 ม.ค. 2566 134
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันฯ No Gift Policy 28 ธ.ค. 2565 65
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ธ.ค. 2565 104
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 3 28 พ.ย. 2565 78
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 2 16 พ.ย. 2565 79
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2565 100
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 1 6 ต.ค. 2565 75
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 3 ต.ค. 2565 139
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 144
ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 22 มี.ค. 2565 221
ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 10 มี.ค. 2565 204
ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 9 ก.พ. 2565 229