สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศ ทต.ภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 30

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง!!! เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2567 27 มี.ค. 2567 82
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 8 ธ.ค. 2566 28
ประกาศ!!! โครงการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ปี 2567 31 ต.ค. 2566 338
ประกาศ ทต.ภูวง!! เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลภูวง 24 ต.ค. 2566 203
ประกาศ ทต.ภูวง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ ทต.ภูวง 2566 4 ส.ค. 2566 218
ประกาศ ทต.ภูวง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 4 ส.ค. 2566 219
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 27 เม.ย. 2566 437
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 31 มี.ค. 2566 435
ประกาศ!! กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศฯ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 24 มี.ค. 2566 400
ประกาศ...ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2566 22 มี.ค. 2566 453
ประกาศ..เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มี.ค. 2566 315
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ก.พ. 2566 363
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 5 3 ก.พ. 2566 321
ประกาศ!! เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 26 ม.ค. 2566 98
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565) 17 ม.ค. 2566 117
ประกาศ!! เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2566 16 ม.ค. 2566 161
ประกาศ!! ศูนย์ ปภ.ทต.ภูวง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 145
ประกาศ!! ขอความร่วมมืองดเผาวัสดุทางการเกษตรฯ 13 ม.ค. 2566 86
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 4 10 ม.ค. 2566 97
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 9 ม.ค. 2566 99
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่องเเผนใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 3 ม.ค. 2566 157
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนันฯ No Gift Policy 28 ธ.ค. 2565 91
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง รายงายรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 16 ธ.ค. 2565 125
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 3 28 พ.ย. 2565 97
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 2 16 พ.ย. 2565 99
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 พ.ย. 2565 116
ประกาศ!!! เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ครั้งที่ 1 6 ต.ค. 2565 94
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 3 ต.ค. 2565 169
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 15 ก.ย. 2565 169
ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 22 มี.ค. 2565 259