สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายวิชัย จูมแพง
นายกเทศมนตรีตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0807640906


นายราตรี สุวรรณไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0885634029


นายบรรเทา สุริยวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง
เบอร์โทร : 0897093528


นายบุญหลาย สาผาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร : 042664959


นายสีอัมพร จำปา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : 0935784002