สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 34

หัวข้อ :: การจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
วันที่ : 13 มิถุนายน 2563   View : 660