สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

Re-X-Ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่

Re-X-Ray   ถังขยะเปียกลดโลกร้อน......        เทศบาลตำบลภูวง ดำเนินการ Re x ray โครงการจัดทำถังขยะเบียกลดโลกร้อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทต.ภูวง ได้ลงพื้นที่ในตำบลภูวง พร้อม กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อสม.  อถล. และเจ้าหน้าที่  ได้ร่ว..... วันที่ 13 ก.พ. 2567 (ดูู 65)

กิจกรรมคาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่ 2567 จากใจชาวมุกดาหาร

**เทศบาลตำบลภูวง** 5 มกราคม 2567  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายวรญาณ  บุญณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้  นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ออกมอบสิ่งของปีใหม่ตามกิจกรรมคาราวานน้ำใจของขวัญปีใหม่  2567  จากใจชา..... วันที่ 5 ม.ค. 2567 (ดูู 80)

กิจกรรมมอบความสุข ความอบอุ่นให้กับสังคม

วันที่ 16 ธ.ค. 66 #มนต์แคน แก่นคูน #ฟอร์ดเรนเจอร์ #พุทธบุตรวังน้ำทิพย์ ลงพื้นทีทำกิจกรรมมอบความสุข ความอบอุ่นให้กับสังคม ที่ รร.บ้านบุ่ง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มอบผ้าห่ม 1,000 ผืน ให้กับชาวบ้าน มอบตุ๊กตา แจกขนม และ อ้ายมนต์แคนมอบตังค์ให้เด็กนักเรียนคนละ 50 บาท จำนวน 300 คน ขอขอบพระคุณท่านนายอำเ..... วันที่ 16 ธ.ค. 2566 (ดูู 58)

ประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพล  กลางประพันธ์ ประธานกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ เทศบาลตำบลภูวงดำเนินการจัดการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการต่างๆที่เทศบาลตำบลภูวงได้ดำเนินการภายในปีงบประมา..... วันที่ 15 ธ.ค. 2566 (ดูู 28)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolenance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลภูวง ดดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolenance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสาก..... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 22)

รับเกียรติบัตร ITA 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เข้ารับเกียรติบัตร สำหรับ อปท.ที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเทศบาลตำบลภูวงได้คะแนน 97.23 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดนเข้ารับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 20)

ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 66

ประชุมประจำเดือน!!! 7  ธันวาคม  2566 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 66  เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา รวมการการชี้แจงแนวปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม..... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 16)

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระ..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 17)

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกีฬาหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 8 ... วันที่ 1 ธ.ค. 2566 (ดูู 22)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 เข้าพบผู้บริหาร ทต.ภูวง

วันที่ 16 พ.ย.66 เวลา 11.00 น. นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร นายณกร  ชารีพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ เพื่อขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินก..... วันที่ 16 พ.ย. 2566 (ดูู 59)

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ย.66

วันที่ 10 พ.ย. 66 เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ย.66 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 10 พ.ย. 2566 (ดูู 42)

ประชุมประจำเดือน พ.ย. 66

ประชุมประจำเดือน!!! 8  พฤศจิกายน  2566 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน พ.ย. 66  เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา รวมการการชี้แจงแนวปฏิบัติตนให้เป็นไปต..... วันที่ 8 พ.ย. 2566 (ดูู 18)

กิจกรรม big clening day

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลภูวง จัดกิจกรรม big clening day เพื่อทำความสะอาดปรับภูมิทัศน ณ บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3002 ตั้งแต่ สะพานข้ามห้วยคันแท บ้านวังไฮ ม.1-ม.3 จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และจ้างเหมา ทุกท่าน ..... วันที่ 27 ต.ค. 2566 (ดูู 52)

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 3 ราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี นายบุญหลาย สาพาง เลขานายกเทศมนตรี นางสาว อัญชนา โสดาภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน กองช่าง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จาก พมจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและต..... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 66)

ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการดำเนินการจัดการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลภูวง  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลภูวง ... วันที่ 25 ต.ค. 2566 (ดูู 29)

พิธีวางพวงมาลา "23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช)"

23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร, นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาฯ พร้อม lสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ หน.ส่วนราชการ และ จนท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) ใน..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 53)

นายกสภากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลภูวง

นายกสภากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลภูวง... วันที่ 18 ต.ค. 2566 (ดูู 24)

พิธีวางพวงมาลากิจกรรมเรนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" 13 ต.ค. 2566

13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร, นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาฯ พร้อม lสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ หน.ส่วนราชการ และ จนท.พิธีวางพวงมาลากิจกรรมเรนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช"  ร่วมกับส่วนราชการอำเภอหนองสูง ​ นำโดยนายตระการ ชาลี นา..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 55)

ร่วมถวายปัจจัยตามประเพณีเนื่องในวันบุญข้าวประดับดิน

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย!!!  วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง พร้อมประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายปัจจัยตามประเพณีเนื่องในวันบุญข้าวประดับดิน เพื่อสืบทอดประเพณีของวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมกับชุมชน ณ วั..... วันที่ 29 ก.ย. 2566 (ดูู 88)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย!!!

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย!!! วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพ..... วันที่ 28 ก.ย. 2566 (ดูู 53)