สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง!!!! วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นท..... วันที่ 19 ก.ย. 2566 (ดูู 5)

ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566

ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566..... วันที่ 29 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด..... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 25)

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88!!!

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88!!! วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายตระการ ชาลี นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 88 พร้อมนี้ นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ มอบหมายให้นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 28)

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด!!! 2566

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด!!! วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปี 2566 โดยกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการทำความดีของเด็กในชุมชนต..... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 16)

ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง ให้การต้อนรับ นายตระการ ชาลี นายอำเภอหนองสูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูง ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 19)

โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ งานสวัสดิการสังคมฯ นำโดย นางสาวอัญชณา โสดาภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลภูวง ป..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 29)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฏรที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับผู้นำชุมชน จำนวน 30 ราย

วันที่ 16,17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านราษฏรที่ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับผู้นำชุมชน จำนวน 30 ราย เพื่อที่ศูนย์คุ้มครองฯ จะได้นำข้อมูลไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 12)

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ดำเนินการจัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี กา..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 213)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร, นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาฯ พร้อม lสมาชิกสภาฯ ท่านปลัดฯ หน.ส่วนราชการ และ จนท.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 209)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานครู เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

วันนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนายกเทศมนตรีตำบลภูวง ได้มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานครู เพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ราย น.ส.รินภา ห้วยทราย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 สังกัด ศพด.เทศบาลตำบลภูวง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 13)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูวง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการที่เกี่ยว โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลภูวง และคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเท..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 13)

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ทต.ภูวง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในปี 2565 ณ ห้องประช..... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 23)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566  นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ตามที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลภูวง พร้อมท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้กำหรดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา..... วันที่ 10 ส.ค. 2566 (ดูู 11)

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ส.ค.66

วันที่ 9 ส.ค. 66 เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ส.ค.66 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 22)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อม น.ส.ปภัสชญา  สุคำภา  รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูวง เพื่อให้คำแนะนำ เพิ่มเติม ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 11)

ติดตั้งถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีถ้งขยะ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ บ้านวังไฮ ม.1,2 ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีถ้งขยะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำจัดขยะตามนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 11)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลภูวงเข้าร่วมประชุม เพื่อหาลือแนวทางในการจัดโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล..... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 12)

๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 3

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กินกรรมที่ 3 การอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการนำสมุนไพรไปใช้ เช่น การศึกษาดูงานสวนสมุนไพร การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไ..... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 16)

ประชุมแผนปฏิบัติการรองรัยภันคุกคามด้านดความมั่นคงระดับตำบล

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานใรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรับแผนปฏิบัติการรองรัยภันคุกคามด้านดความมั่นคงระดับตำบล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการนำเสนอ..... วันที่ 3 ส.ค. 2566 (ดูู 13)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

28 ก.ค.66 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาฯ พร้อม รองประธานสภาฯ ท่านปลัดฯ หน.ส่วนราชการ และ จนท.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรร..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 13)