อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับ พมจ.

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมเจ้าหน้าที่และ พมจ.มุกดาหาร พร้อมผูอำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง และครูประจำชั้น ลงพื้นที่สำรวจติดตามเด็กด้อยโอกาสที่ฐานะยากจน เพื่อจะให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้รับโอกาศมีความพร้อมต่อไป... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 15)

งานวันค้ำคูณผู้ไท ไหว้เจดรย์หลวงปู่หล้า เขตปัตโต ปีที่ 27

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันค้ำคูณผู้ไท ไหว้เจดรย์หลวงปู่หล้า เขตปัตโต ครบรอบวัลละสังขารปีที่ 27  วันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 ณ วัดหลวงปู่หล้า ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมึกดาหาร หัวหน้าส่วนรา..... วันที่ 19 ม.ค. 2566 (ดูู 7)

นำผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ชุมชน

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูง รพสต.ในพื้นที่ ร่วมต้อนรับให้กำลังใจ ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้เข้ารับการรักษาตัวจาก รพ.มุกดาหาร กลับคืนสู่ชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนได้ตามปกติ โดยมีคณะหมอและพยาบาลหน่วยบริการสาธาร..... วันที่ 19 ม.ค. 2566 (ดูู 3)

ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านนาวาพาโชค จ.มุกดาหาร 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566  นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวงร่วมปฏิบัติหน้าที่ร้านนาวากาชาดประจำปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 ร่วมกับอำเภอหนองสูง ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 4)

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2566" ณ โรงเรียนบ้านวังไฮ

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ 2566" ณ โรงเรียนบ้านวังไฮ ...วันที่ 13 มกราคม 2566  เทศบาลตำบลภูวง นำโดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง ร่วมเป็นเกียรตืในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านวังไฮ โรงเรีย..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 36)

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลภูวง ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทา..... วันที่ 2 ม.ค. 2566 (ดูู 17)

ร่วมกิจกรรมในงานเดินแบบผ้าพื้นเมือง!!! "Phu-thi winter Fashion Show" งานถนนคนเดินอำเภอหนองสูง

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมาตรี ส่งนางแบบ ทต.ภูวง ร่วมกิจกรรมในงานเดินแบบผ้าพื้นเมือง!!! "Phu-thi winter Fashion Show" งานถนนคนเดินอำเภอหนองสูง ณ ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง - วัดไตรภูมิ ในส่วนของ ทต.ภูวง ได้จัดส่งนางแบบ 1 คู่ ร่วมกิจกรรมคือ 1. น.ส.จุฑามาศ ..... วันที่ 31 ธ.ค. 2565 (ดูู 16)

ร่วมกิจกรรมการแสดงวิธีชุมชนตำบลภูวง!!! ในงานถนนคนเดินอำเภอหนองสูง

30 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น. ทต.ภูวง ได้จัดส่งทีมคณะกลองยาวบ้านวังไฮ หมู่ 2 ร่วมกิจกรรมการแสดงวิธีชุมชนตำบลภูวง!!! ในงานถนนคนเดินอำเภอหนองสูง ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านนายอำเภอหนองสูง และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณซุ้มบ้านประจำตำบล ริมหนองน้ำหนองสูง นำทีมโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศม..... วันที่ 30 ธ.ค. 2565 (ดูู 11)

ชุดกู้ชีพพร้อม อ.ป.พ.ร.ตัดไม้ที่โคลนทับถนน

วันที่30/12/65 เวลา03.00น.ชุดกู้ชีพพร้อม อ.ป.พ.ร.ชุดเข้าเวรรักษาการเจ็ดวันอันตรายได้รับแจ้งจากประชาชนผู้หวังดีให้ไปตัดไม้ที่โคลนทับถนนบริเวณสพานห้วยทันแท้ถนนสาหนองโอ-ป่งแดง... วันที่ 30 ธ.ค. 2565 (ดูู 8)

วหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูงมอบของขวัญปีใหม่จากใจชาวจังหวัดมุกดาหาร

วันนอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้ นายปิติณัช  นิธิศธานี  นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูงมอบของขวัญปีใหม่จากใจชาวจังหวัดมุกดาหา..... วันที่ 27 ธ.ค. 2565 (ดูู 16)

ประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลภูวงที่ได้ดำเนินการมาแล้ว พร้อมรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร โดยมีนายนิพล..... วันที่ 26 ธ.ค. 2565 (ดูู 43)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาล ปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวงให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาล จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยนายสมหวัง บุปผาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการทั้ง 6 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธภาพในการปฏิบัติเพ..... วันที่ 22 ธ.ค. 2565 (ดูู 24)

ประชุมประจำเดือน!!! ธันวาคม 2565

ประชุมประจำเดือน!!! 15 ธันวาคม 2565 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 65 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง #สำนักปลัดเทศบาล #..... วันที่ 15 ธ.ค. 2565 (ดูู 16)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร..... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 23)

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ..... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 29)

กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่..... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 33)

ห้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ต.ค.65

วันที่ 11 พ.ย. 65 เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน ต.ค.65 ณ จุดรุบศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 29)

ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกีฬาหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 7 ... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 34)

ประชุมคณะกรรมการแผนฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีตัวแทนภาคประชาชน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการสภานศึกษาในพื้นที่เข้า..... วันที่ 3 พ.ย. 2565 (ดูู 34)

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65

ประชุมประจำเดือน!!! 25 ตุลาคม 2565 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน ต.ค. 65 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง #สำนักปลัดเทศบาล #ก..... วันที่ 25 ต.ค. 2565 (ดูู 84)