สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายว..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 2)

ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 26 พ.ค. พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ และ นายบรรเทา สุริยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พน้อม นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ, น.ส.ปภัษชญา สุคำภา รองปลัดเทศบาล และงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุ..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 3)

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82!!!

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82!!! วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 82 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง ซึ่งจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านบุ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมา..... วันที่ 25 พ.ค. 2566 (ดูู 4)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลภูวง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และปศุสัตว์อำเภอหนองสูงได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้า..... วันที่ 24 พ.ค. 2566 (ดูู 4)

ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลภูวง ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอไม้ขนาดใหญ่ บริเวณถนนทางหลวงชนบท บ้านวังไฮ หมู่ 2 งานป้องกันฯ โดยการสั่งการของนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติให้นำรถบรรทุกน้ำออกระงับเหตุและได้ควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย ... วันที่ 19 พ.ค. 2566 (ดูู 5)

​กีฬาต้านยาเสพติดตำบลภูวง​ ประจำปี​ 2566​

กีฬาต้านยาเสพติดตำบลภูวง​ ประจำปี​ 2566​ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566​ ทต.ภูวง​ โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี  ได้เปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด​ ประจำปี​ 2566​  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่ง​ โดยมีหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ให้ประชาชนได้รู้ถึงการออกกำลังก..... วันที่ 9 พ.ค. 2566 (ดูู 15)

ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 23 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลภูวง ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ไร่ สวน ของราฏษรในพื้นที่ หมู่ 1 ไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถดับไฟได้จึงได้ประสานงานป้องกันเพื่อขอความช่วยเหลือในการดับไฟ งานป้องกันฯ โดยการสั่งการของนายกเทศมนตรี ได้อนุมัติให้นำรถบรรทุกน้ำออกระงับเหตุแ..... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 10)

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566!!! วันที่ 25 เมษายน 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเรื่องการจัดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยกองกาศึกษาฯ ทต.ภูวง ที่ปรุชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากกลุ..... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 12)

ตรวจพื้นที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลภูวง

วันที่ 23 เมษายน 2566 ได้เกิดเหตพายุฝนฟ้าคะนอง (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลภูวง ซึ่งได้รับการประสานงานจากประชาชนในพื้นที่เข้ามาว่าได้รับผมกระทบจากพายุ บ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่บ้านวังไฮ หมู่ 1 - 2  และ บ้านนาตะแบง หมู่ 6 - 7 ทั้งบ้านเรือนและโรงเรือนคอกสัตว์ ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่พร..... วันที่ 23 เม.ย. 2566 (ดูู 20)

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงสงกรานต์

ท่านรองผู้ว่า (รองวลัยพรรณ) พร้อมคณะจะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงสงกรานต์ ในวันนี้ 14 เมษายน 2565 โดยเริ่มตรวจจุดแรก ณ จุดบริการ หน้า ทต.ภูง... วันที่ 14 เม.ย. 2566 (ดูู 11)

วันผู้สูงอายุตำบลภูวง ปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูวง ประจำปี 2566 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อแสดงความกตัญญูและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ทต..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

ตรวจด่าน 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2566

ตรวจด่าน 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2566 !!! วันที่ 12​ เม.ย.​ 66 เวลา 10.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ ปภ. ทต.ภูวง เพื่อให้กำลังใจ แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมได้กำชับการให้บ..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 10)

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันจักรี 6 เมษายน 2566

วันนี้ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบ..... วันที่ 6 เม.ย. 2566 (ดูู 10)

ประชุมประจำเดือน!!! 5 เมษายน 2566

ประชุมประจำเดือน!!! 5 เมษายน  2566 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน เม.ย. 66  เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง... วันที่ 5 เม.ย. 2566 (ดูู 13)

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน เม.ย.66

วันที่ 5 เม.ย. 66 เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน เม.ย.66 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 5 เม.ย. 2566 (ดูู 10)

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 78

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 78 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี รุ่นอายุ 13 - 15 ปี..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 32)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ D-HOPE

29 มี.ค. 66 นายกเทศมนตรีตำบลภูวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) ด้วยอำเภอหนองสูงได้กำหนดดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 31)

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลภูวงและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนา..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 14)

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ หมู่ที่ 4

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ได้การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระยะที่ 4 (โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยบังอี่ หมู่ที่ 4 ตำบลภูวง อำเภอห..... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 12)

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ญัตติตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายวิช..... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 11)