สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 24 พ.ค. 2567 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2567 26 เม.ย. 2567 1
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 24 ม.ค. 2567 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567 3 ม.ค. 2567 133
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 1 ก.ย. 2566 194
ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2566 203
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 19 ก.ค. 2566 208
ประกาศสภาเทศบาล!!! เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 7 ก.ค. 2566 412
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 25 พ.ค. 2566 414
ประกาศสภาเทศบาล ทต.ภูวง!!! เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 28 เม.ย. 2566 406
ขอเชิญเข้าร้วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 16 มี.ค. 2566 342
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 411
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566 4 ม.ค. 2566 354
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 16 ก.ย. 2565 432
ขอเชิญเข้าร่วมรับฝังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 22 ส.ค. 2565 208
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 10 ส.ค. 2565 217
ขอเชิญเข้าร่วมรับฝังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 21 ก.ค. 2565 178
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 20 ก.ค. 2565 237
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 เม.ย. 2565 235
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 28 ม.ค. 2565 252
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 4 ม.ค. 2565 370
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ทต.ภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2564 23 ก.ย. 2564 233
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 2564 331
ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ 18 ส.ค. 2564 425
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ทต.ภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1/2564 18 ส.ค. 2564 239
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ามัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 11 ส.ค. 2564 421
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 11 ส.ค. 2564 272
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 11 ส.ค. 2564 178
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ทต.ภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2/2564 24 พ.ค. 2564 208
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2564 30 เม.ย. 2564 437