ประกาศราคากลาง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 ก.ย. 2565 98
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) 11 ก.ค. 2565 99
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) 7 เม.ย. 2565 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ 15 มี.ค. 2565 193
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ 10 มี.ค. 2565 157
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ 8 มี.ค. 2565 205
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 7 มี.ค. 2565 194
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 26 ม.ค. 2565 212
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) 25 ม.ค. 2565 208
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางนานายเสวย 14 ธ.ค. 2564 199
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 7 ธ.ค. 2564 187
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ต.ค. 2564 86
ประกาศราคากลาง อาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดียว 16 ส.ค. 2564 421
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 9 ก.ค. 2564 92
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9 เม.ย. 2564 83
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ม.ค. 2564 105
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 3 ก.ค. 2563 308
ซ่อมแซมฝายบ้านบุ่ง 8 มิ.ย. 2563 480
ถนน คสล. สายนานายยอน - นานายหนูยนต์ หมู่ 4-7 7 พ.ค. 2563 414
ถนน คสล. นานายสวัสดิ์ - นานายสลอม หมู่ 1 -4 7 พ.ค. 2563 364
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 3 เม.ย. 2563 286
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 3 ม.ค. 2563 263