สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ www.puwong.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000009
วานนี้ 000009
เดือนนี้ 000171
เดือนก่อน 000701
ปีนี้ 002991
ปีก่อน 005133
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 65(ดู 111) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 64(ดู 111) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 64(ดู 134) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 64(ดู 253) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 64(ดู 294) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 64(ดู 288) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 64(ดู 307) 
  ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 - 22 มี.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - 10 มี.ค. 65(ดู 16) 
  ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 65(ดู 14) 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 27 ม.ค. 65(ดู 76) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 27 ม.ค. 65(ดู 114) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง...การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลภูวง "สุจริตโปร่งใส ภูวงใสสะอาด 2565" - 27 ม.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศ...รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2564 - 30 ธ.ค. 64(ดู 12) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒  - 7 เม.ย. 65(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 15 มี.ค. 65(ดู 67) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 65(ดู 36) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวยบ้านนาตะเเบง - 8 มี.ค. 65(ดู 71) 
  ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 - 7 มี.ค. 65(ดู 64) 
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง - 26 ม.ค. 65(ดู 105) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) - 25 ม.ค. 65(ดู 99) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ระบบ Inverter ขนาด ๒,๔๐๐ BTU ศพด - 12 พ.ค. 65(ดู 1) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด) - 12 พ.ค. 65(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ กองการศึกษา - 12 พ.ค. 65(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาและ ศพด - 3 พ.ค. 65(ดู 1) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เเบตเตอรี่รถยน ทะเบียน บค ๗๘๕๐ - 3 พ.ค. 65(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง - 3 พ.ค. 65(ดู 0) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) ขนาด ๒,๔๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง - 2 พ.ค. 65(ดู 2) 

ภาพกิจกรรม

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ค.65 (ดู 9)

ประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 23)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 (ดู 53)

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 84)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 203)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 242)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 200)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 216)

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 แบบ 6 : [20 พ.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [29 เม.ย. 65]
  รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565 : [29 เม.ย. 65]
  - รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [28 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน