ถิ่นภูวงดีมีธรรมชาติสวย ลำน้ำห้วยสายธารบังอี่ใส ภูผากูดผาขามงามวิไล สมุนไพรยาดีที่ล้ำค่า ถ้ำภูผาแหล่งธรรมนั้นเลิศหรู เราเชิดชูทั่วถ้วนล้วยผ่องใส งานจักรสานผ้าหมักโคลนอันวิไล ต่างชื่นใจเรือนรุ่งมุ่งพัฒนา

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทต.ภูวง

ระบบจองคิวบริการออนไลน์

กิจการสภาฯ​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000015
วานนี้ 000023
เดือนนี้ 000449
เดือนก่อน 000405
ปีนี้ 003525
ปีก่อน 004103
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 64(ดู 38) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 64(ดู 63) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 177) 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 138) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค - 10 ก.พ. 64(ดู 212) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2564 - 3 ก.พ. 64(ดู 212) 
  แก้ไขประกาศและขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฯ - 19 ม.ค. 64(ดู 268) 
  ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 30 พ.ย. 63(ดู 207) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - 10 พ.ย. 63(ดู 151) 
  ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 6 ต.ค. 63(ดู 221) 
  ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 - 1 ต.ค. 63(ดู 203) 
  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง - 1 ต.ค. 63(ดู 154) 
  การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลภูวง  - 21 ก.ย. 63(ดู 161) 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 10 ก.ย. 63(ดู 454) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกตั้ง 64
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดียว บ้านนาตะแบง หมู่ 6 - 6 ก.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายประพันธ์ - สะพานเหล็กข้ามห้วยบังอี่ หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม - 31 ส.ค. 64(ดู 22) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายเกตุแก้ว - ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม - 30 ส.ค. 64(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมบัตร-นานายบุญศรีหมู่ที่ 3 บ้านผาขาม - 30 ส.ค. 64(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะฯ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต 3 จุด - 20 ส.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 - 18 ส.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2564 - 29 มิ.ย. 64(ดู 58) 

ภาพกิจกรรม

ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนน (ดู 5)

จัดทำราวแผงกั้นเตือนจุดอันตรายไหล่ทางชำรุด (ดู 4)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 5)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 93)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 41)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 51)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 31)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 28)

ดาวน์โหลดใหม่

  ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน : [16 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 : [2 ส.ค. 64]
  คำสั่งมอบหมายงาน 2564 : [30 มิ.ย. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 2 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลตามแผน ปปช. ราย 12 เดือน 1/2564 : [13 พ.ค. 64]
  แผนการดำเนินงาน 2563 : [7 พ.ค. 64]
  แผนการดำเนินงาน 2564 : [7 พ.ค. 64]
  ผลการจัดหาพัสดุ 2564 : [7 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงาน