สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ www.puwong.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000006
วานนี้ 000025
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000534
ปีนี้ 004515
ปีก่อน 005133
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • งานเลือกตั้ง
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทะธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  - 26 ก.ย. 65(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 17) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 16) 
  ประชาสัมพันธ์...งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แนวทางในการป้องกัน(โรคพิษสุนัขบ้า) - 7 ก.ย. 65(ดู 24) 
  ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 - 3 มิ.ย. 65(ดู 61) 
  ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต  - 23 พ.ค. 65(ดู 96) 
  ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 - 11 พ.ค. 65(ดู 76) 
  ประกาศ...ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - 14 ม.ค. 65(ดู 162) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ - 28 ธ.ค. 64(ดู 174) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 64(ดู 197) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 64(ดู 314) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 64(ดู 359) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 64(ดู 355) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 64(ดู 379) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 65(ดู 13) 
  ประกาศ...ขยายกรอบเวลาแผน ป.ป.ช. 60-65 - 22 มี.ค. 65(ดู 51) 
  ประกาศ...นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ - 10 มี.ค. 65(ดู 55) 
  ประกาศ..แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 65(ดู 67) 
  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 - 27 ม.ค. 65(ดู 130) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 27 ม.ค. 65(ดู 180) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง...การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลภูวง "สุจริตโปร่งใส ภูวงใสสะอาด 2565" - 27 ม.ค. 65(ดู 59) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ป.ช.ส.งานกิจการสภาฯ
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 2 ก.ย. 65(ดู 29) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565) - 11 ก.ค. 65(ดู 39) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) - 7 เม.ย. 65(ดู 57) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ - 15 มี.ค. 65(ดู 127) 
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ - 10 มี.ค. 65(ดู 90) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวยบ้านนาตะเเบง - 8 มี.ค. 65(ดู 136) 
  ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 - 7 มี.ค. 65(ดู 122) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานางทิพย์สุดา นานายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ 1 - 30 ก.ย. 65(ดู 4) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสำรอง-นานางบำเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ 2 - 29 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านบุ่ง หมู่ 4 จุดบ้านนายธรรมรัตน์ - 29 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทางบ้านนายสวาท- - 29 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านกคอนกรีตถนนภาย - 14 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ - 13 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านนาตะเเบง หมู่ 6 - 6 ก.ย. 65(ดู 23) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู 3)

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) (ดู 4)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน) (ดู 27)

เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 (ดู 97)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 248)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 322)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 296)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 284)

ดาวน์โหลดใหม่

  1.เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศใช้ 15 กันยายน 2565 : [15 ก.ย. 65]
  แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ 3 แบบ 4 แบบ 5 แบบ 6 : [20 พ.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [29 เม.ย. 65]
  รวมแผนจัดหาพัสดุประจำเดือน 2565 : [29 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน