ถิ่นภูวงดีมีธรรมชาติสวย ลำน้ำห้วยสายธารบังอี่ใส ภูผากูดผาขามงามวิไล สมุนไพรยาดีที่ล้ำค่า ถ้ำภูผาแหล่งธรรมนั้นเลิศหรู เราเชิดชูทั่วถ้วนล้วยผ่องใส งานจักรสานผ้าหมักโคลนอันวิไล ต่างชื่นใจเรือนรุ่งมุ่งพัฒนา

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทต.ภูวง

ระบบจองคิวบริการออนไลน์

กิจการสภาฯ​​

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000002
วานนี้ 000003
เดือนนี้ 000047
เดือนก่อน 000578
ปีนี้ 004744
ปีก่อน 004103
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ประกาศ ทต.ภูวง
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 15 พ.ย. 64(ดู 22) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  - 30 ก.ย. 64(ดู 119) 
  ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 /กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน.. - 17 ก.ย. 64(ดู 125) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2564 - 30 ส.ค. 64(ดู 133) 
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 64(ดู 170) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 231) 
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ปี 2564 - 16 ก.พ. 64(ดู 197) 
  ประกาศ... ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ภูวง เรื่อง การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย - 1 พ.ย. 64(ดู 26) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 - 20 ก.ย. 64(ดู 51) 
  ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 30 พ.ย. 63(ดู 265) 
  ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - 10 พ.ย. 63(ดู 200) 
  ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 6 ต.ค. 63(ดู 308) 
  ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2564 - 1 ต.ค. 63(ดู 272) 
  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลภูวง - 1 ต.ค. 63(ดู 206) 
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกตั้ง 64
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดเครื่องริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ) กองช่าง - 15 พ.ย. 64(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้) - 12 พ.ย. 64(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร - 9 พ.ย. 64(ดู 13) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง  - 2 พ.ย. 64(ดู 34) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข ๗๔๗๒ มุกดาหาร - 28 ต.ค. 64(ดู 14) 
  ปรพกาศ จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 1 ต.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 1 ต.ค. 64(ดู 30) 

ภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ดู 5)

ซ่อมฝารางระบายน้ำชำรุด (ดู 5)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 25)

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 46)

สินค้าโอท็อป

สมุนไพร (ดู 85)

สินค้า Otop ตำบลภูวง (ดู 105)

สถานที่แนะนำ

ทะเลหมอกภูวง (ดู 73)

จุดชมวิวทะเลหมอกตำบลภูวง (ดู 96)

ดาวน์โหลดใหม่

  กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน : [19 ต.ค. 64]
  การเผยแพร่การตรวจสอบภายใน : [19 ต.ค. 64]
  ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน : [16 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 : [2 ส.ค. 64]
  คำสั่งมอบหมายงาน 2564 : [30 มิ.ย. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 2 : [13 พ.ค. 64]
  รายงานผลตามแผน ปปช. ราย 12 เดือน 1/2564 : [13 พ.ค. 64]
  แผนการดำเนินงาน 2563 : [7 พ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงาน