ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 19/2563 20 พ.ค. 63 5
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 18/2563 15 พ.ค. 63 2
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง 11 พ.ค. 63 6
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 17/2563 7 พ.ค. 63 7
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 16/2563 29 เม.ย. 63 10
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 9
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 15/2563 23 เม.ย. 63 9
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 14/2563 16 เม.ย. 63 14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63 22
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 13/2563 10 เม.ย. 63 23
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 12/2563 7 เม.ย. 63 28
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 18
สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 7 เม.ย. 63 15
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 11/2563 27 มี.ค. 63 19
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 23 มี.ค. 63 23
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี 2563 13 มี.ค. 63 27
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9/2563 13 มี.ค. 63 25
ประชาสัมพันธ์ "ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" 12 มี.ค. 63 22
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2563 9 มี.ค. 63 25
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2563 28 ก.พ. 63 22
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2563 24 ก.พ. 63 22
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลภูวง 13 ก.พ. 63 25
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/63 13 ก.พ. 63 25
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2563 5 ก.พ. 63 38
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ กกต.ท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูวง 27 ม.ค. 63 54
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2563 23 ม.ค. 63 43
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/63 14 ม.ค. 63 154
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/63 6 ม.ค. 63 135
ขั้นตอนการบริหารแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 26 ธ.ค. 62 65
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 32 26 ธ.ค. 62 43