ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 21

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 65 13
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 4 ม.ค. 65 18
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 64 24
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 64 80
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 64 59
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู 26 ต.ค. 64 108
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 20 ก.ย. 64 77
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 64 88
ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ 18 ส.ค. 64 92
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ามัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 11 ส.ค. 64 93
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 64 108
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 64 127
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 64 101
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานประจำปีมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ 13 พ.ค. 64 216
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2564 30 เม.ย. 64 139
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายนอก 5 เม.ย. 64 125
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายใน 5 เม.ย. 64 144
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 64 233
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 182
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 64 190
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 12 ม.ค. 64 171
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 ม.ค. 64 269
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 2 พ.ย. 63 262
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2563 19 ต.ค. 63 197
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ต.ค. 63 200
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13 ส.ค. 63 233
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยฯ 2563 12 ก.ค. 63 60
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 2563 12 มิ.ย. 63 122
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 249
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มิ.ย. 63 227