ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 64 4
ขอเชิญร่วมประชุมสภาฯ 18 ส.ค. 64 25
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ามัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 11 ส.ค. 64 24
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 64 47
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 64 59
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 64 42
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานประจำปีมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ 13 พ.ค. 64 102
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 2564 30 เม.ย. 64 71
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายนอก 5 เม.ย. 64 69
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายใน 5 เม.ย. 64 88
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 64 139
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 118
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 64 130
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 12 ม.ค. 64 107
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 ม.ค. 64 156
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 2 พ.ย. 63 164
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2563 19 ต.ค. 63 138
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ต.ค. 63 139
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13 ส.ค. 63 163
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยฯ 2563 12 ก.ค. 63 13
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 2563 12 มิ.ย. 63 56
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 193
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มิ.ย. 63 181
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 20/2563 28 พ.ค. 63 160
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 26 พ.ค. 63 38
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 19/2563 20 พ.ค. 63 162
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 18/2563 15 พ.ค. 63 139
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง 11 พ.ค. 63 203
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 17/2563 7 พ.ค. 63 187
ถนน คสล.นานายยอน - นานายหนูยนต์ หมู่ 4-7 7 พ.ค. 63 6