สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 2 พ.ย. 63 9
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2563 19 ต.ค. 63 9
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ต.ค. 63 10
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13 ส.ค. 63 26
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 71
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มิ.ย. 63 61
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 20/2563 28 พ.ค. 63 55
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 19/2563 20 พ.ค. 63 61
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 18/2563 15 พ.ค. 63 42
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง 11 พ.ค. 63 42
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 17/2563 7 พ.ค. 63 57
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 16/2563 29 เม.ย. 63 37
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 66
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 15/2563 23 เม.ย. 63 45
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 14/2563 16 เม.ย. 63 46
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63 58
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 13/2563 10 เม.ย. 63 64
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 12/2563 7 เม.ย. 63 72
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 52
สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 7 เม.ย. 63 58
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 11/2563 27 มี.ค. 63 54
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 23 มี.ค. 63 67
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี 2563 13 มี.ค. 63 61
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9/2563 13 มี.ค. 63 58
ประชาสัมพันธ์ "ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" 12 มี.ค. 63 57
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2563 9 มี.ค. 63 58
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2563 28 ก.พ. 63 55
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2563 24 ก.พ. 63 52
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลภูวง 13 ก.พ. 63 79
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/63 13 ก.พ. 63 54