สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 32
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มิ.ย. 63 33
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 20/2563 28 พ.ค. 63 30
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 19/2563 20 พ.ค. 63 24
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 18/2563 15 พ.ค. 63 21
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง 11 พ.ค. 63 24
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 17/2563 7 พ.ค. 63 40
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 16/2563 29 เม.ย. 63 25
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 27
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 15/2563 23 เม.ย. 63 24
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 14/2563 16 เม.ย. 63 33
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63 39
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 13/2563 10 เม.ย. 63 51
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 12/2563 7 เม.ย. 63 49
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 37
สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 7 เม.ย. 63 38
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 11/2563 27 มี.ค. 63 37
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 23 มี.ค. 63 43
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี 2563 13 มี.ค. 63 43
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9/2563 13 มี.ค. 63 44
ประชาสัมพันธ์ "ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" 12 มี.ค. 63 38
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 8/2563 9 มี.ค. 63 41
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 7/2563 28 ก.พ. 63 37
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2563 24 ก.พ. 63 35
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลภูวง 13 ก.พ. 63 44
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5/63 13 ก.พ. 63 40
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2563 5 ก.พ. 63 51
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ กกต.ท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูวง 27 ม.ค. 63 76
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2563 23 ม.ค. 63 57
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/63 14 ม.ค. 63 191