ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 3 มิ.ย. 65 25
ประชาสัมพันธ์!!บริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต " 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" 23 พ.ค. 65 19
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 11 พ.ค. 65 34
รายงานการเงินประจำปี 2564 10 มี.ค. 65 45
เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 1 มี.ค. 65 94
ประชาสัมพันช่องทางการประเมินผู้มีสาวนได้เสียภายนอก EIT/ ITA ประจำปี 2565 1 มี.ค. 65 80
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 3 ก.พ. 65 156
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10 ม.ค. 65 134
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว 20 ธ.ค. 64 126
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 พ.ย. 64 224
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 64 148
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู 26 ต.ค. 64 222
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564 14 ก.ย. 64 179
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลภูวง 6 ก.ค. 64 177
ติดประกาศบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย ผู้สมัครฯ สท.นายกฯ 6 ก.ค. 64 206
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64 1 ก.ค. 64 183
ประชาสัมพันธ์เที่ยวงานประจำปีมหัศจรรย์ มุกดาหาร 3 พิภพ 13 พ.ค. 64 320
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายนอก 5 เม.ย. 64 205
ช่องทางการประเมิน ITA 2564 ภายใน 5 เม.ย. 64 225
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 64 330
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 274
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 64 288
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 12 ม.ค. 64 269
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 ม.ค. 64 420
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลภูวง 8 ม.ค. 64 15
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 2 พ.ย. 63 385
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ต.ค. 63 276
การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยฯ 2563 12 ก.ค. 63 128
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 2563 12 มิ.ย. 63 204
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 334