ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การเตรียมตัวก่อนสอบพนักงานจ้าง ทต.ภูวง 9 ก.พ. 64 23
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 20
แจ้งเตือนหมึกสายวงฟ้า 15 ม.ค. 64 27
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 12 ม.ค. 64 24
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8 ม.ค. 64 25
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 2 พ.ย. 63 73
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯ สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2563 19 ต.ค. 63 58
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 ต.ค. 63 63
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13 ส.ค. 63 75
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 1 มิ.ย. 63 114
การประเมิน ITA ประจำปี 2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 1 มิ.ย. 63 104
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 20/2563 28 พ.ค. 63 88
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 19/2563 20 พ.ค. 63 96
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 18/2563 15 พ.ค. 63 78
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง 11 พ.ค. 63 93
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 17/2563 7 พ.ค. 63 107
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 16/2563 29 เม.ย. 63 76
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 109
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 15/2563 23 เม.ย. 63 81
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 14/2563 16 เม.ย. 63 92
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 10 เม.ย. 63 101
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 13/2563 10 เม.ย. 63 91
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 12/2563 7 เม.ย. 63 97
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรฯ 7 เม.ย. 63 78
สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก 7 เม.ย. 63 100
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 11/2563 27 มี.ค. 63 92
ประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 23 มี.ค. 63 93
ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี 2563 13 มี.ค. 63 88
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 9/2563 13 มี.ค. 63 81
ประชาสัมพันธ์ "ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ" 12 มี.ค. 63 84