ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลภูวง วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์!!! ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25.....

15 ก.ย. 64 8
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้สูงอายุที่จะม.....

13 ต.ค. 63 96
ขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ตำบลภูวง

ประกาศเทศบาลตำบลภูวง!!! เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ขอความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากก.....

13 พ.ค. 63 126
การรับชำระภาษี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์!!! งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2563 .....

13 มี.ค. 63 120
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ด้วยเทศบาลตำบลภูวงจะดำเนินการ.....

7 ต.ค. 62 103
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562...

7 ต.ค. 62 89