สถานที่ท่องเที่ยว

หัวข้อ :: สถานที่ท่องเที่ยว

วัดคำน้ำเย็น  บ้านนุ่งตำบลภูวง  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร
 
วัดถ่ำต่องแต่งวนาราม  บ้านบุ่งหมู่ 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

 
dookdik

สัมผัสหมอกจุดชมวิวตำบลภูวง "ผาชวนมอง" เชิญทุกท่านรับแสงอาทิตย์ อากาศบริสุทธิ์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติและสัมผัสหมอกยามเช้า ณ วัดคำน้ำเย็น บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร #ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี #บ้านบุ่งโฮมสเตย์


 
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 362