ประกาศราคากลาง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ 7 เม.ย. 65 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวย บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ 15 มี.ค. 65 88
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ ช่วง บ้านบุ่ง หมู่ ๔,๕ 10 มี.ค. 65 51
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเสวยบ้านนาตะเเบง 8 มี.ค. 65 92
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนานายเสวย หมู่ 7 7 มี.ค. 65 84
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 26 ม.ค. 65 122
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564) 25 ม.ค. 65 115
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางนานายเสวย 14 ธ.ค. 64 112
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 7 ธ.ค. 64 102
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ต.ค. 64 16
ประกาศราคากลาง อาคารฌาปนสถาน ชนิดเตาเดียว 16 ส.ค. 64 317
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 9 ก.ค. 64 16
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9 เม.ย. 64 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 5 ม.ค. 64 19
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 5 ต.ค. 63 220
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 3 ก.ค. 63 208
ซ่อมแซมฝายบ้านบุ่ง 8 มิ.ย. 63 281
ถนน คสล. สายนานายยอน - นานายหนูยนต์ หมู่ 4-7 7 พ.ค. 63 292
ถนน คสล. นานายสวัสดิ์ - นานายสลอม หมู่ 1 -4 7 พ.ค. 63 250
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 3 เม.ย. 63 203
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 3 ม.ค. 63 176