ติดต่อเทศบาลตำบลภูวง


ออนไลน์ : 19

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง
เลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160เว็ปไซต์

www.puwong.go.th042-664958 กองช่าง
042-664959 สำนักปลัด
042-664960 กองคลัง
แฟกซ์ 042-664960

 

Email : puwong960@gmail.com
Email : Singpupan11@gmail.com


ทต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร


ไลน์เทศบาลตำบลภูวงAdmin หน่วยงาน


ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร./ไลน์ 0637471435
        0833369110
  
View : 1647