ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายสำนาน - นานายพันมหา หมู่ที่ 7 20 พ.ค. 63 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด (นานายสวัสดิ์ กลางประพันธ์ - นานายสลอม สุพรรณโมก หมู่ที่ 1-4 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม (นานายยอน สุพรรณโมก - นานายหนูยนต์ จำปา หมู่ที่ 4-7 )ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 63 4
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบภูผาขาม สายนานายยอน สุพรรณโมก - นานายหนูยนต์ จำปา หมู่ 4-7 ด้วยวิธี e-bidding 7 พ.ค. 63 9
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.เลียบภูผากูด สายนานายสวัสดิ์ กลางประพันธ์ -นานายสลอม สุพรรณโมก หมู่ 1-4 ด้วยวิธี e-bidding 7 พ.ค. 63 6
ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนานายสวัสดิ์ฯ 6 พ.ค. 63 6
ตารางเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายนานายยอนฯ 6 พ.ค. 63 5
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 พ.ค. 63 8
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 พ.ค. 63 7
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 10
ประกาศเทศบาลตำบลภูวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 เม.ย. 63 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางฌาปนสถานหนองหลง - นานายเกตุแก้ว หมู่ที่ 3 25 มี.ค. 63 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายนิพาน-นสนสงบัวลัน หมู่ที่ 2 25 มี.ค. 63 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 7 บ้านนาตะแบง (นานายสาคร-นานายสำนาน) 27 ธ.ค. 62 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ (นานางประกายแก้ว-นานายสมคิด) 27 ธ.ค. 62 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาตะแบง (นานายนิพล-นานายวัตถุ) 27 ธ.ค. 62 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง (นานายอ้อม-นานายหวัน) 27 ธ.ค. 62 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ (นานายสวัสดิ์ - นานางประกายแก้ว) 9 ต.ค. 62 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม (นานายสำราญ - นางประทิน) 9 ต.ค. 62 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง (นานายชัย - นานายอ้อม) 9 ต.ค. 62 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผากูด หมู่ที่ 7 บ้านนาตะแบง (นานายย้อย - นานายสาคร) 9 ต.ค. 62 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 2 บ้านวังไฮ (นานายถิก) 9 ต.ค. 62 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 19 ก.ย. 62 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19 ก.ย. 62 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม (สายทางนานายหนูยนต์ จำปา) 17 ก.ย. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง (นานายประสิทธิ์ นานายสีเนือง) 17 ก.ย. 62 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 1 บ้านวังไฮ (นานายพานิช - นานายวิระเดช) 17 ก.ย. 62 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบภูผาขาม หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม (นานายประสานมิตร - นานายบุญมี) 17 ก.ย. 62 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 17 ก.ย. 62 50
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 2 ก.ย. 62 38