ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดเครื่องริ่ง พร้อมเครื่องปั่นไฟ) กองช่าง 15 พ.ย. 64 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (งานจัดเก็บรายได้) 12 พ.ย. 64 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กก ๖๓๓๔ มุกดาหาร 9 พ.ย. 64 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง 2 พ.ย. 64 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข ๗๔๗๒ มุกดาหาร 28 ต.ค. 64 45
ปรพกาศ จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ต.ค. 64 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 52
ประกาศผูะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานดูแลบำรุงซ่อมเเซมระบบไฟฟ้า) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองช่าง ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาตะเเบงฝั่งขวา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง ผู้ดูเเลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาตะเเบงฝั่งซ้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง ผู้ดูเเลสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านผาขาม หมู่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้าน (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการเเพทย์ฉุกเฉินอ(กู้ชีพกู้ภัย ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป หมู่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 64 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. เพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายทางเลียบภูผาขาม บ้านวังไฮ หมู่ 2 23 ก.ย. 64 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. สายทางเลียบภูผากูด บ้านนาตะแบง หมู่ 6 23 ก.ย. 64 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายทางเลียบภูผาขามไปวัดถ้ำต่องแต่ง หมู่ 4 23 ก.ย. 64 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายทางไปวัดป่าไม้พาง หมู่ 7 23 ก.ย. 64 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง (ตุลาคม ๒๕๖๔-พฤษภาคม ๒๕๖๕) 22 ก.ย. 64 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลภูวง จำนวน ๓ แห่ง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 22 ก.ย. 64 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ เช่าบ่อขยะฯ 21 ก.ย. 64 37
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง 20 ก.ย. 64 36
ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลภูวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษา (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการช้วยปฏิบัติงานกองช่าง (เขียนแบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (งานสำรวจ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยงานกองช่าง (งานบันทึกข้อมูล ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ผู้ดูเเลสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 20 ก.ย. 64 24