อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

อปพร.รักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านวังไฮ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 งานป้องกันฯ ได้รับมอบหมายจากนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี จัดเจ้าหน้าที่ อปพร.รักษาความสงบเรียบร้อนให้กับโรงเรียนบ้านวังไฮ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายสภานักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังไฮ... วันที่ 25 มิ.ย. 65 (ดูู 3)

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูวง จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้จัดแผนการอบรมให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลภูวง  ในวันที่ 24 มิ.ย. 65 ตามตารางเป็นการจัดโครงการที่โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2&nb..... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 2)

มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลภูวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองสูง มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลภูวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท..... วันที่ 22 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 65

ประชุมประจำเดือน!!! 21 มิถุนายน 2565 นายนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ จนท.ทต.ภูวง ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 65 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง #สำนักปลัดเทศบาล ..... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 7)

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูวง จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้จัดแผนการอบรมให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลภูวง  โรงเรียนบ้านบุ่ง  เพื่อฝึกการใช้อุปกรณ์ถังเคมีดับเพลิงการดับไฟในเบื้..... วันที่ 17 มิ.ย. 65 (ดูู 5)

ตัดแต่งกิ้งไม้และกำจัดวัชพืช ริมทางถนนสายเศรษฐกิจเลียบภูผาขาม

วันที่ 15 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้งานป้องกันฯ นำโดย พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ พร้อมทีมงานฯ และผู้นำชุมชน ออกตัดแต่งกิ้งไม้และกำจัดวัชพืช ริมทางถนนสายเศรษฐกิจเลียบภูผาขามช่วงนานายสำราญ - นานางประทิน เนื่องจากมีกิ่งไม้และวัชพืชบดบังทัศ..... วันที่ 15 มิ.ย. 65 (ดูู 5)

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับนักเรียน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูวง จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้จัดแผนการอบรมให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลภูวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังไฮ โรงเรียนบ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านนาตะแบง เพื่อฝึกการใช้..... วันที่ 10 มิ.ย. 65 (ดูู 8)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ วันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

อำเภอหนองสูง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ วันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร..... วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ดูู 9)

การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการสำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบปร..... วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ดูู 7)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิชัยจูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง ... วันที่ 3 มิ.ย. 65 (ดูู 9)

จังหวัดมุกดาหารมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและครอบครัวดีเด่น ในโครงการสมัชชาครอบครัววันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ...

จังหวัดมุกดาหารมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและครอบครัวดีเด่น ในโครงการสมัชชาครอบครัววันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ... วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงกา..... วันที่ 2 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้ด้ยโอกาสฯ ประจำปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง  เป็นประธานในโครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.บ้านบุาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไ..... วันที่ 31 พ.ค. 65 (ดูู 7)

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสภา เขต 1 และ 2 และฝ่ายบริหารโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี และคณะ ฝ่ายข้าราชการประจำ นำโดยนายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง ..... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดูู 18)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตำบลภูวง ตามโครงการปลูกต้นไม้  "ถนนสวย ตำบลสอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"และ "กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้..... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 32)

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 65

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565  นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 65 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี รุ่นอายุ 13 ..... วันที่ 25 พ.ค. 65 (ดูู 16)

มอบอุปกรณ์กีฬาฯ สนับสนุนการออกกำลังกายฯ 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลภูวง ทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการออกกำลังให้ การเล่นกีฬา การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนำไปฝึกซ..... วันที่ 24 พ.ค. 65 (ดูู 8)

มอบเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต!!!

มอบเงินสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต!!! วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง,นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ พร้อมผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลภูวง มอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสงเ..... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 11)

ตรวจสอบสารเคมีถังเคมีดับเพลิง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการตรวจสอบสารเคมีถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งที่สถานที่ราชการและจุดเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยพร้อมนี้ได้แนะนำวิธีการใช้งานเพื่อให้ผู็ใช้ปฏิบัติได้ถูกต้อง... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดูู 6)

มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ พร้อมหัวหน้าสำนักปลักฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวงที่ได้รับความเ..... วันที่ 12 พ.ค. 65 (ดูู 11)

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน พ.ค.65

วันที่ 10 พ.ค. 65 เทศบาลตำบลภูวงโดย  นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการฯ ประจำเดือน มี.ค.65 ณ จุดรุบศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่ บ้าน โด..... วันที่ 10 พ.ค. 65 (ดูู 22)