อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

ตรวจความคืบหน้า ฝายบ้านบุ่ง 1

วันที่ 23 ก.พ. 64 คณะกรรมการตรวจรับโครงการซ่อมแซมฝายกันตลิ่งพัง บ้านบุ่ง หมู่ 4 ได้ออกติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างฝายที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับจ้างดำเนินการวางหินเรียงหินหน้าฝายได้ปริมาณ 50 เปอร์เซ็น ... วันที่ 23 ก.พ. 64 (ดูู 6)

สอบพนักงานจ้างทั่วไป ทต.ภูวง

สอบพนักงานจ้างทั่วไป ทต.ภูวง... วันที่ 10 ก.พ. 64 (ดูู 14)

รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

วันที่ 8 ก.พ.64 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายธีรพงษ์  เพียรภูเขา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลภูวง วันแรก ซึ่งเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงสมัครสมาชิกสภาและนายกฯรหว่างวันที่ 8 ก.พ. 64 - 12 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ซึงในว..... วันที่ 8 ก.พ. 64 (ดูู 32)

มุกดาหารบ้านสวยเมืองสะอาด ทต.ภูวง

วันที่ 4 กพ.64 เวลา 9.00น. นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัด ทต.ภูวง ปฎิบัติหน้าที่นายก ทต.ภูวง พร้อมพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาตำบลภูวง ร่วมทำกิจกรรม kick off ตามโครงการ จ.มุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ณ วัดถ่ำต่องแต่ง บ.บุ่ง... วันที่ 4 ก.พ. 64 (ดูู 16)

Big Cleanning day

วันที่ 4 กพ.64 เวลา 9.00น. นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัด ทต.ภูวง ปฎิบัติหน้าที่นายก ทต.ภูวง พร้อมพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาตำบลภูวง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning day  ตามโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ณ วัดถ่ำต่องแต่ง บ.บุ่ง ... วันที่ 4 ก.พ. 64 (ดูู 12)

ทำความสะอาดรางระบายน้ำ

ทำความสะอาดรางระบายน้ำตามโครงการจังหวัดสะอาดหน้าบ้านหน้ามอง... วันที่ 1 ก.พ. 64 (ดูู 5)

ล้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6

ขุดลอกท่อระบายน้ำ!!!! เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสีอัมพร จำปา รองนายกฯ พร้อมจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านนาตะแบง ซึ่งรางระบายน้ำดังกล่าวมีดินอุดตันทำให้น้ำไหลได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมีดินอยู่ในรางระบายน้ำจำนวนมาก จึงได้ทำการขุดลอกนำด..... วันที่ 26 ม.ค. 64 (ดูู 21)

ตรวจความคืบหน้า ฝายบ้านบุ่ง

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. นายเชวงศักดิ์   พลเยี่ยม  รองผวจ.มุกดาหาร  พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาฝายบ้านบุ่ง ตำบลภูวงที่ชำรุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม... วันที่ 13 ม.ค. 64 (ดูู 35)

สนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับไฟบ่อขยะ ทต.หนองสูงเหนือ

25 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวงได้รับการประสานงานจาก ทต.หนองสูงเหนือได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกเพื่อดับไฟบ่อขยะที่ลุกไหม้ส่งกลิ่นเหม็น ทต.ภูวง ได้ส่งเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำร่วมสนับสนุนและดับไฟบ่อขยะได้ในเวลาต่อมา... วันที่ 25 ธ.ค. 63 (ดูู 27)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ 6,7

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ 6 ,หมู่ 7!!! เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำโดยนายเฉลิม สุริยวงค์ เลขานายกฯ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ พ.จ.อ.ทินกร จำวงค์ลา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ออกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ 6 หมู่ 7 แ..... วันที่ 22 ธ.ค. 63 (ดูู 31)

ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู ศพด. ระดับชำนาญการ

ประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู ศพด. ระดับชำนาญการ .... 21 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครู ศพด. ระดับชำนาญการ รายนางบรรลัง  เชื้อกุณะ  ครู ศพด.ทต.ภูวง เพื่อเลื่อนระดับเป็นครูระดับชำนาญการ... วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ดูู 34)

5 ส. ศพด.ตำบลภูวง

5 ส. ศพด.ตำบลภูวง... วันที่ 21 ธ.ค. 63 (ดูู 28)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ 1,2,6,7

เทศบาลตำบลภูวงออกให้บริการซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ​ นำทีมโดย​ รองนายกฯ, เลขาฯ​ นายก​ฯ, หัวหน้าสำนักปลัดฯ, หัวหน้าฝ่ายปกครอง,นักจัดการฯ และผู้ช่วยฯ  โดยออกดำเนินการในพื้นที่ตำบลภูวง หมู่ 1,2,6,7... วันที่ 18 ธ.ค. 63 (ดูู 47)

หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5

10 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลภูวงโดยนายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ทต.ภูวง ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในอำเภอหนองสูง (หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.63 เป็นต้นมา ณ สนาม..... วันที่ 10 ธ.ค. 63 (ดูู 68)

รับเกียรติบัตร ประเมิน ITA 2563

#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุม 250 ปี อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร..... วันที่ 9 ธ.ค. 63 (ดูู 39)

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ธ.ค.63

เทศบาลตำบลภูวงออกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพร้อมตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลภูวง... วันที่ 4 ธ.ค. 63 (ดูู 37)

ซ่อมแซมหลังคาโรงรถชำรุด

ซ่อมแซมหลังคาโรงรถชำรุด!!! ... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 36)

ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

เทศบาลตำบลภูวงส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ... วันที่ 2 ธ.ค. 63 (ดูู 35)

สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ... วันที่ 1 ธ.ค. 63 (ดูู 39)

ลงแขกเกี่ยวช้าว ช่วยผู้ยากไร้ หมู่ 4 ตำบลภูวง

วันที่ 23 พ.ย.63 อำเภอหนองสูงร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูวง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยผู้ยากไร้ ตำบลภูวง หมู่ที่ 4 ... วันที่ 23 พ.ย. 63 (ดูู 42)