สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 63

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง ออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยออกให้บริการจ่ายเบี้ยฯ ตามจุดนัดรับของชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 7 ส.ค. 63 (ดูู 1)

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2563

อบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลภูวงร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดำเนินการจัดโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง โดยเทศบาลตำบลภูวงได้นำจิตอาสาภัยพิบัติตำบลภูวง จำนวน 50 นาย และผู้ติดตาม 5 นาย ร่วงอบรมในครั้งนี้ โดยระยะเวลาในการอบร..... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 1)

กิจกรรมปลูกต้นเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วัดป่าไม่พาง บ้านนาตะแบง โดยพระอาจารย์อดิสรณ์ อุตตโม สมาชิกสภาฯ ทต.ภุวง เขต2 ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชน ร่วมกับชุมชนบ้านนาตะแบงหมุ่ที่ 6-7 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน "กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ..... วันที่ 28 ก.ค. 63 (ดูู 4)

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ก.ค.63

เทศบาลตำบลภูวง นำโดย รองนายกฯ เลขานายกฯ หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ และพนักงาน ออกให้บริการซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ 2 บ้านผาขาม หมู่ 3 บ้านบุ่ง หมู่ 4 และ5 จุดใดที่ไฟส่องสว่างชำรุดเสียหายท่านสามารถเข้ามาเขียนคำร้องแจ้งซ่อมที่เทศบาล... วันที่ 22 ก.ค. 63 (ดูู 3)

ติดตั้งป้ายเตือนสะพานบ้านวังไฮ หมู่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ทินกร  จำวงค์ลา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  และ นายวิหก  สุพรรณโมก  ออกติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพา..... วันที่ 21 ก.ค. 63 (ดูู 3)

อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้กับครูในสถานศึกษา

อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้กับครูในสถานศึกษา...วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลภูวง อบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษาให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเบื้องต..... วันที่ 16 ก.ค. 63 (ดูู 5)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านนาตะแบง 6-7

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อำภอหนองสูงจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลภูวง ณ วัดโพธิ์ศรีพรรณ โดยนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ์ นายอำเภอหนองสูง ประธานฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้บริการร่วมจัดบูทกิจกรรมให้บริการประชาชน หมู่ 6 -7 ตำบลภูวง บ้านนาตะแบง เช่น ศูนย์ย..... วันที่ 15 ก.ค. 63 (ดูู 3)

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถนนยกตัว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง นำโดยนายธีรพงษ์  เพียรภูเขา  ปลัดเทศบาลฯ  พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุคำพันธ์  หัวหน้าสำนักฯ  พ.จ.อ.ทินกร  จำวงค์ลา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  จ.ส.ต.ชนะพล  รูปเลิศ  นิติกรชำนาญการ  ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข&n..... วันที่ 13 ก.ค. 63 (ดูู 4)

จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 63

คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ที่ได้รับมอบหมายให้ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 63 ... วันที่ 10 ก.ค. 63 (ดูู 7)

อบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลภูวง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 "การพัฒนา่ศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้พิการ" โดยมีนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลภู..... วันที่ 2 ก.ค. 63 (ดูู 18)

ติดตั้งป้ายเตือนถนนชำรุด

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนเลียบภูผากูด​ จุดบริเวณนานายอุดมทรัพย์.. โปรดใช้ความระวัดระวังด้วยนะครับ​ ทาง​เทศบาลได้รับเรื่องแจ้งร้องทุกข์เข้ามาแล้ว​และได้ทำป้ายเตือนจุดอันตรายไว้พลางก่อน​ ปัจจุบัน​อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง​ ตามขั้นตอนการปฏิบติงาน​ และจะเข้าดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาอ..... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 9)

ติดตั้งป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลภูวง

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นำทีมออกติดตั้งป้ายแนวเขตตำบลภูวง โดยก่อนหน้านี้ได้นำป้ายเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาบูรณาการใหม่ ทาสีใหม่ และทำการติดตั้งจุดเข้าออกพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 3 จุดเป็นที่เรียบร้อย... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 5)

ประชุมร่างแผนพัฒนา

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ น.ส.พรทิพย์ อุ่นท้าว นักวิเคราะห์ฯ พร้อม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านวังไฮ บ้านบุ่ง บ้านนาตะแบง ตัวแทนจากภาคประชาชนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลภูวงกรณีปรับ..... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 13)

คลังจังหวัด/ติดตามผลการก่อสร้าง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนช่วยเหลือในการบริหารสัญญาและเบิกจ่ายเงินฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยออกพื้นที่สำรวจจ..... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 12)

มอบเจลและหน้ากาก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรี ฯ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้มอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื่อโรค ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาในตำบลภูวงทั้ง 3 แห่ง ตัวแทนรับโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้ในการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19 ในสถาน..... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 9)

เลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดส่งบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ ปกครองอำเภอหนองสูง โดยทำการคัดเลือกผู้ใหญ่บ่านหมู่ที่ 3 ตำบลภูวงทดแทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่เกษียณอายุ ผลคะแนน เบอร์ 2 นายเกตุแก้ว  สุพรรณโมกข์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 6)

ตรวจสอบท่อส่งน้ำชำรุด

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้รับแจ้งจากปลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านวังไฮ หมู่ 1-2 ว่า ท่อส่งน้ำชำรุด ทต.ภูวง โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบพื้นที่ท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านวังไฮ แตกชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ เบื้องต้นได้รายงานให้ผู้บริหารท..... วันที่ 24 มิ.ย. 63 (ดูู 4)

ประชุมเสนอโครงการ สปสช.

วันที่ 18 มิถันายน 2563 เวลา 14.00 น. กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพตำบลภูวง ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการที่เสนอขออนุมัติ ในปีงบประมาณ 2563 จากหมู่บ้าน โรงเรียนในตำบลภูวง รพ.สต.บ้านบุ่ง อสม. ชมรมผู้สูง..... วันที่ 18 มิ.ย. 63 (ดูู 8)

ประชุมติดตามโควิด พชอ.และ พชต.

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายปิติณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสูง คณะกรรมการ พชอ. หนองสูงฯ เยี่ยมติดตามเสริมพลัง พชต. เยี่ยมจุดคัดกรอง สถานที่กักกันฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและมาตรการต่างๆของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีนาย..... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 12)

ปรับภูมิทัศน์บริเวณใหล่ทาง ตำบลภูวง

ปรับภูมิทัศน์บริเวณใหล่ทาง ตำบลภูวง เทศบาลตำบลภูวง ได้มอบหมายให้ ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นำทีมงานจ้างเหมาบริการเข้าทำการปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลภูวงให้สะอาด สวยงาม โดยได้ทำการตัดหญ้าบริเวณใหล่ทาง เส้นทางหลวงชนบท 3002 มห... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 4)