สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

PีuWong Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

ลงแขกเกี่ยวช้าว ช่วยผู้ยากไร้ หมู่ 4 ตำบลภูวง

วันที่ 23 พ.ย.63 อำเภอหนองสูงร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูวง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น รวมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยผู้ยากไร้ ตำบลภูวง หมู่ที่ 4 ... วันที่ 23 พ.ย. 63 (ดูู 3)

ถนนวัฒนธรรม 63

เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดสถานที่สำหรับถ่ายภาพและจำหน่ายสินค้าภายในงานถนนวัฒนธรรม หรือ ถนนคนเดินอำเภอหนองสูง ครั้งที่ 2 ณ ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง โดยงานจะเริมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเทศบาลตำบลภูวงได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเดินแบบชุดผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นกา..... วันที่ 19 พ.ย. 63 (ดูู 5)

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลภูวง ได้นำกำลัง อปพร.ตำบลภูวง ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนผู้มาเยี่ยมชมกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 อำเภอหนองสูง... วันที่ 19 พ.ย. 63 (ดูู 2)

ถนนวัฒนธรรม 63

เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดสถานที่สำหรับถ่ายภาพและจำหน่ายสินค้าภายในงานถนนวัฒนธรรม หรือ ถนนคนเดินอำเภอหนองสูง ครั้งที่ 2 ณ ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง โดยงานจะเริมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป... วันที่ 18 พ.ย. 63 (ดูู 7)

ประเมินโบนัส 2563

16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร  จันปุ่ม  นายกเทศมนตรีฯ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยมี นายปรัชา  วังคะฮาต ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินจาก ก.ท.จ.มุกดาหาร ร่วม 6 ท..... วันที่ 16 พ.ย. 63 (ดูู 6)

รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมือง

เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พี่ น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ทุกวันกฤหัสบดี... วันที่ 12 พ.ย. 63 (ดูู 8)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ 7

เทศบาลตำบลภูวง นำโดยนายสีอัมพร  จำปา รองนายกฯ พร้อม หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ ออกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ 7  ... วันที่ 7 พ.ย. 63 (ดูู 3)

ติดตั้งป้ายขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

3 พฤศจิกายน 2563 งานป้องกันฯ ทต.ภูวง ติดตั้งป้ายชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธืให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ยานพาหนะในชีวิตประจำวัน ... วันที่ 3 พ.ย. 63 (ดูู 7)

ซ่อมแซมถนนชำรุด

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสีอัมพร  จำปา  รองนายกฯ นายเฉลิม  สุริยะวงค์  เลขานายกฯ พร้อมจ้างเหมาบริการ ออกบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่เกิดการชำรุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 8)

อปพร.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

30 ตุลาคม 2563 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร.และกู้ชีพ ร่วมอำนวยความสะดวกในกรให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าอรัญวาสี บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 7)

ปรับภูมิทัศน์บริเวณใหล่ทาง ตำบลภูวง

ปรับภูมิทัศน์บริเวณใหล่ทาง ตำบลภูวง ... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 5)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประยูร  จันปุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลภูวง... วันที่ 28 ต.ค. 63 (ดูู 15)

ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยงอันตราย

ติดตั้งกระจกโค้งจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุ ... วันที่ 28 ต.ค. 63 (ดูู 4)

ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู็บริหารท้องถิ่น) 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2563 ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ นายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลภูวง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเท..... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 9)

23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกฯ และถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 9)

พิธีวางพานพุ่ม 21 ตุลาคม 2563

ด้วยอำเภอหนองสูง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และจัดนิทรรศการ ณ สถานที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสถาน..... วันที่ 21 ต.ค. 63 (ดูู 15)

เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั้ยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. งานกิจการสภาฯ เทศบาลตำบลภูวง+++นายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั้ยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1,เขต 2 ,ฝ่ายบริหาร โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ..... วันที่ 20 ต.ค. 63 (ดูู 14)

13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง มอบหมายให้นายสีอัมพร จำปา รองนายกฯ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในช่วงเช้าเป็นพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฯ และ พิธีจุดเทียนเ..... วันที่ 13 ต.ค. 63 (ดูู 11)

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง ... วันที่ 12 ต.ค. 63 (ดูู 13)

ประชุมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประชุมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ......+++ ตามที่เทศบาลตำบลภูว ได้ตำเนิการออกทศบัญญัติเทศบาลตำบลฎวง เพื่อกำหนดประเภท กิจการที่ต้องควบคุการประกอบกิจกรในเขตเทบลตำบลภูวง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข w.ค. ๒๕๓ และกำหนดอัตรค่ธรรมนียมไอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งป..... วันที่ 12 ต.ค. 63 (ดูู 12)