อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

ตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผากูด

วันที่ 22 กันยายน 2564​ ที่ผ่านมา​ นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรีฯ และ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผากูด..... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 3)

ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนน

วันที่ 15 กันยายน 2564​ ที่ผ่านมา​ นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ และ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผาขาม ตั้งแต่หน..... วันที่ 15 ก.ย. 64 (ดูู 6)

จัดทำราวแผงกั้นเตือนจุดอันตรายไหล่ทางชำรุด

ไหล่ทางชำรุด!!! เทศบาลตำบลภูวงโดย นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ, นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำราวแผงกั้นเตือนจุดอันตรายไหล่ทางชำรุด เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นทางน้ำผ่านซึ่งถูกน้ำกัดเซาะเข้ามาใกล้ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจุดดังกล่าวนั้น มีความลึกพอสมควร..... วันที่ 14 ก.ย. 64 (ดูู 7)

ติดตั้งกระจกโค้งมนป้องกันอุบัติเหตุ

ติดตั้งกระจกโค้งมนป้องกันอุบัติเหตุ... วันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้งานป้องกันฯ ติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ตามสี่แยก และจุดเสี่ยงอาจเกิดอุบัติเหตุ บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเห..... วันที่ 14 ก.ย. 64 (ดูู 2)

มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายให้นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุข มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปฉีดสุนัขและแมว..... วันที่ 9 ก.ย. 64 (ดูู 3)

เปิดโครงการอบรมลูกเสือฯ

วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภันยาเสพติดและการช่วยเหลือคนจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง คณะค..... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 14)

ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ และ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐก..... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 27)

ซ่อมท่อระบายน้ำ หมู่ 2

ซ่อมท่อและรางระบายน้ำ หมู่ 2 .!!!! 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างเหมาเทศบาลฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุด และทำความสะอาดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลภูวง เพื่..... วันที่ 7 ก.ย. 64 (ดูู 12)

ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผาขาม ตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นไป ปรับภูมิทัศน์ ท..... วันที่ 3 ก.ย. 64 (ดูู 17)

บรรยากาศการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวง

วันนี้ Admin ขอนำบรรยากาศการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูวงมาฝากท่านผู้ปกครองได้รับชมกันครับ...เครดิต: ครู ศพด. ทต.ภูวง ... วันที่ 3 ก.ย. 64 (ดูู 18)

การดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการและเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพสุขอนามัยของเด็ก ซึ่งได้เ..... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 13)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ 7

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่ 6​ 7​ เทศบาลตำบ..... วันที่ 2 ก.ย. 64 (ดูู 11)

ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผาขาม ตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นไป ปรับภูมิทัศน์ ท..... วันที่ 1 ก.ย. 64 (ดูู 10)

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาเทศบาลตำบลภูวง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยที่ประชุดพิจารณาวาระการประชุมดังนี้ 1. ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ ..... วันที่ 30 ส.ค. 64 (ดูู 10)

ตัดหญ้าริมถนนทางหลวง 3002 มห.

ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท 3002 มห.!!!! วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1 และ เขต 2 ทีมงานกู้ชีพตำบลภูวง และผู้นำชุมชนประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านผาขาม ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าและทำความสะอาดบริเวณริมถนนทางหลวงชนบท 3002 มห. ..... วันที่ 29 ส.ค. 64 (ดูู 8)

ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ!!! วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการฯ ซึ่งงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลภูวงได้ดำเ..... วันที่ 27 ส.ค. 64 (ดูู 15)

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัว หมู่ 4

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ และผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่บ้านบุ่ง หมู่ 4 เพื่อเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 คน ในการนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือในการดำรงชีวิตเบื้องต้น และจัดหาอาห..... วันที่ 27 ส.ค. 64 (ดูู 15)

ตรวจสอบสะพานชำรุด หมู่ 7

ตรวจสอบสะพานเหล็กชำรุด!!!! วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง,นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสะพานข้ามห้วยบังอี่ (สะพานเหล็ก) บ้านนาตะแบงหมู่ 7 เนื่องจากได้รับแจ้งร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านสะพานเหล็กดังกล่าว ผ่านมายัง ..... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 10)

ประชุมติดตามโควิด พชอ.และ พชต.

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองสูง ได้ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง คณะกรรมการ พชต. ทีม CCRT ตำบลภูวง โดยมีนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ พร้อมนี้ได้มอบกล่อง "มุกดาหารไม่ทิ้..... วันที่ 25 ส.ค. 64 (ดูู 20)

สำรวจเส้นทางเศรษฐกิจเลียบภูผาขามที่ต้นไม้กีดขวางทางจราจร

สำรวจพื้นที่ต้นไม้ขวางทางจราจรถนนเศรษฐกิจเลียบภูผาขาม!!!! วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้งานป้องกันฯ นำโดย พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าพนักงานป้องกันฯ สำรวจพื้นที่ที่มีต้นไม้และวัชพืชลุกล้ำกีดขวา..... วันที่ 24 ส.ค. 64 (ดูู 13)