อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 18

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 6 มกราคม  2565 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ กองช่างและสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่  2​ เทศบาลตำบลภูว..... วันที่ 6 ม.ค. 65 (ดูู 10)

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในแต่ละตำบล

วันที่ 30 มกราคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในแต่ละตำบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ บ้านงิ้ว อบต.โนนยาง ทต.หนองสูงเหนือ ทต.บ้านเป้า และ อบต.ห..... วันที่ 30 ธ.ค. 64 (ดูู 18)

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านวังไฮ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นายทักษิณ สุพรรณโมกข์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี โรงเรียนบ้านวังไฮ และขอเชิญทุกท่านร่วมชม เชียร์ลูกหลาน ให้กำลังใจให้กับนักเรียนได้ ที่โรงเรียนบ้านวังไฮได้นะครับ... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 18)

7 วันอันตราย ปีใหม่ 2565

7 วันอันตราย ปีใหม่ 2565 ... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 13)

เปิดจุดตรวจ/จุดบริการฯ ช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

เปิดจุดตรวจ/จุดบริการฯ ช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.๔ เป็นประธานเปิดจุดตรวจ/จุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช..... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 14)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร... เทศบาลตำบลภูวง  นำโดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะพญามุจรินทร์ อนันตนคราช เพื่อเสริมความขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลภูวง ณ วัดป่าไม้พาง หรือวัดถ้ำแ..... วันที่ 29 ธ.ค. 64 (ดูู 11)

ขบวนพาเหรด เทศบาลตำบลภูวง (กีฬามวลชนสัมพันธ์ หนองสูงเกครั้งที่ 6)

ขบวนพาเหรด เทศบาลตำบลภูวง (กีฬามวลชนสัมพันธ์ หนองสูงเกครั้งที่ 6) ... วันที่ 25 ธ.ค. 64 (ดูู 18)

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภุวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 นำโดย นายสมหวัง บุพผาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ..... วันที่ 22 ธ.ค. 64 (ดูู 20)

ประชุมรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง... วันที่ 22 ธ.ค. 64 (ดูู 6)

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกีฬาหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 6... วันที่ 29 พ.ย. 64 ... วันที่ 16 ธ.ค. 64 (ดูู 27)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!!

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 9 ธันวาคม  2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ กองช่างและสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่  2​ เทศบาลตำบลภูวงจึงออกดำ..... วันที่ 16 ธ.ค. 64 (ดูู 22)

มอบจักรยานสนับสนุนกาชาด ประจำปี 2565 14 ธันวาคม 2564

มอบจักรยานสนับสนุนกาชาด ประจำปี 2565 14 ธันวาคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบจักรยาน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารกุศล "วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร" ประจำปี 2565 รับมอบโดย นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง และ จ.อ.เชาวฤทธิ์ เชิดนอก ท้องถิ่นอำเภอฯ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสูง... วันที่ 14 ธ.ค. 64 (ดูู 18)

ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง

ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง ... วันที่ 14 ธ.ค. 64 (ดูู 20)

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ประจำเดือน 9 พ.ค. 64

วันที่ 9 ธ.ค. 64 เทศบาลตำบลภูวงโดย  นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง มอบหมายพนักงานออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการฯ ประจำเดือน ธ.ค.64 ณ จุดรุบศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลภูวงทั้ง 7 หมู่ บ้าน โดยด..... วันที่ 9 ธ.ค. 64 (ดูู 23)

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 9 ธันวาคม  2564 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ กองช่างและสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่ 7 และ 2​ เทศบาลตำบลภูวงจึงออกดำ..... วันที่ 9 ธ.ค. 64 (ดูู 20)

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ.. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสูง

5 ธันวาคม 2564 เวลา 0900 น. นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่..... วันที่ 5 ธ.ค. 64 (ดูู 21)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 2 ธ.ค 2564 อำเภอหนองสูง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอหนองสูง โดยมีประธานในพิธีลงนาม นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง และผู้ร่วมลงนาม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสูง สารวัตรสภา..... วันที่ 2 ธ.ค. 64 (ดูู 24)

ซ่อมฝารางระบายน้ำชำรุด

 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำทีมงานจ้องเหมาออกซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่ 2 เข้ามา เทศบาลตำบลภูวงจึงออกดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว... วันที่ 1 ธ.ค. 64 (ดูู 32)

กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย...เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกีฬาหนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 6... วันที่ 29 พ.ย. 64 (ดูู 24)

ซ่อมแซมหลังคาบังแดด สนามเด็กเล่น ศพด.ทต.ภูวง

ซ่อมแซมหลังคาบังแดด สนามเด็กเล่น ศพด.ทต.ภูวง... เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา  ปลัดเทศบาล  มอบหมายให้  ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนำทีมงานจ้างเหมาบริการออกซ่อมแซมหลังคาสนามเด็กเล่นของ ..... วันที่ 25 พ.ย. 64 (ดูู 23)