สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!! ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง!!!
ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
โดยตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง QR Code (ตามรูปภาพ) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
หรือตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางนี้ https://bit.ly/LPAsurvey66?r=qr

 
โพสโดย :   วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566   View : 313
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :