สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลภูวง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลภูวง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลภูวงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูวง เขต 1 และ เขต 2
......ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเท่านั้น มิให้แชร์เพื่อเป็นการหาเสียงทุกกรณี...

 
โพสโดย :   วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564   View : 1074
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :