สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)

วันที่ 8 กรกฎาคม 65 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังรับเท่าเดิมนะครับ
???? ส่วนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุแผนการจ่าย (3 ครั้ง รวม 6 เดือน)
☝️- ครั้งแรกจ่ายวันที่ 19 ก.ค.65 สำหรับ 4 เดือน เม.ย.-ก.ค.65 (ย้อนหลัง) อัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ"
- อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน รวม 400 บาท
- อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน รวม 600 บาท
- อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน รวม 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน รวม 1000 บาท
✌️-ครั้งที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
???? - ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65
โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 จะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือพิเศษ ตาม "ช่วงอายุ"
- อายุ 60-69 ปี รับ 100 บาท/คน/เดือน
- อายุ 70-79 ปี รับ 150 บาท/คน/เดือน
- อายุ 80-89 ปี รับ 200 บาท/คน/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 250 บาท/คน/เดือน
ปล คนทำ info หรือประชาสัมพันธ์ ไม่ต้องเอาเบี้ยยังชีพกับเงินเพิ่มพิเศษมาปนกันนะ
Cr:นิวัฒน์เพื่อนรัก
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565   View : 355