สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี (อาหารกลางวัน)


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี (อาหารกลางวัน)

โพสโดย : กิตยาภรณ์   วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 856)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านนาตะแบง2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 812)
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 831)
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 770)
โครงการขุดลอกห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 2  (ดู 715)
โครงการ ขุดลอกสระหนองหลง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3  (ดู 781)
โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  (ดู 721)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :