สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
 

 
โพสโดย :   วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566   View : 277
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :