สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลภูวง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรา (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลภูวง ยกเลิกประกาศประกวดจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วยบังอี่ บ้านนาตะเเบง หมู่ ๗ ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรา (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสโดย : กิตยาภรณ์   วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566   View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :