สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้) ประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวงสามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลภูวง โทร.042664960
โพสโดย :   วันที่ : 30 มกราคม 2566   View : 187
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :