สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕)โพสโดย : กิตยาภรณ์   วันที่ : 3 ตุลาคม 2565   View : 48
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :