สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 เข้าพบผู้บริหาร ทต.ภูวง


ออนไลน์ : 8

Gallery :: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 เข้าพบผู้บริหาร ทต.ภูวง
วันที่ 16 พ.ย.66 เวลา 11.00 น. นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร นายณกร  ชารีพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ เพื่อขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการและการพัฒนาพื้นที่ตำบลภูวง ณ ห้องรับรองเทศบาลตำบลภูวง ชั้น 2
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566   View : 103