สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566


ออนไลน์ : 26

Gallery :: ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566
ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 2566.....

วันที่ 29 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูวง ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมดำเนินโครงการสมรรถภาพด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินการ เพื่อรับฝังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในปีต่อไป

ในการประชุมฯ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร /ปลัดเทศบาล/รองปลัดฯ/หน.ส่วนราชการ/และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูวง ชั้น 2
วันที่ : 29 สิงหาคม 2566   View : 150