สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88!!!


ออนไลน์ : 5

Gallery :: เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88!!!
เดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88!!!
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
นายตระการ ชาลี นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 88 พร้อมนี้ นายวิชัยจูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวงฯ มอบหมายให้นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ หน.ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 โดยนายบรรดิษ แก้วศรีนวม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง พร้อมคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 6 ดี วิถีใหม่ ครั้งที่ 88 ตามแผนการจัดกิจกรรม พชอ.หนองสูง ซึ่งจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่หันมาใส่ใจรักษาสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุตำกว่า 12 ปี รุ่นอายุ 13 - 15 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่น 60 ปีขึ้นไป โดยมี สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน/อสม.คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลภูวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 175