สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลภูวง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และปศุสัตว์อำเภอหนองสูงได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทั้ง 7 แห่ง เพื่อดำเนินการในการฉีดวัคซีน ต่อไป
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566   View : 98