สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง

Phu Wong Subdistrict Municipality

ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับ พมจ.


ออนไลน์ : 13

Gallery :: ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกับ พมจ.
วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง พร้อมเจ้าหน้าที่และ พมจ.มุกดาหาร พร้อมผูอำนวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง และครูประจำชั้น ลงพื้นที่สำรวจติดตามเด็กด้อยโอกาสที่ฐานะยากจน เพื่อจะให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้รับโอกาศมีความพร้อมต่อไป
วันที่ : 20 มกราคม 2566   View : 37