ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์!!! ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเกิดระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 โดยให้มาลงทะเบียนภายใน วันที่ 27 เดือน กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ ) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูวง
วันที่ : 15 กันยายน 64   View : 8