เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์!!! งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 โดยท่านสามารถติดต่อรับชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลภูวง โทร. 042-664960
เปิดไฟล์
วันที่ : 1 มีนาคม 65   View : 54