รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 1. สรุปผล ประจำปี 2560
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
  4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 327