ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArA.../viewform หรือ QR Code. ขอบคุณครับ

โพสโดย :   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 64   View : 43
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :