ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียผู้สูงอายุ 2564

ประชาสัมพันธ์!!! ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเกิดระหว่าง วันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 โดยให้มาลงทะเบียนภายใน วันที่ 27 เดือน กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ ) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลภูวง
โพสโดย :   วันที่ : 14 กันยายน 64   View : 219
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :