-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 19

หัวข้อ :: -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง และ นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง พร้อม จนท. ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน พ.ค.64 เพื่อชี้แจงข้อหาลือ ข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา *************************************************************************************
นายธีรพงษ์  เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลตำบลภูวง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลภูวง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี นำโดยนายวิชัย  จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับมอบและแสดงความยินดีในครั้งนี้
***********************************************************************
10 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลภูวงโดยนายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ทต.ภูวง ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในอำเภอหนองสูง (หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หน่วยงาน โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.63 เป็นต้นมา ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสูง**********************************************************************
เทศบาลตำบลภูวงส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

**************************************************************
เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พี่ น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองโดยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ทุกวันกฤหัสบดี

***********************************************************
รวมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในองค์กร
ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก ริมห้วยบังอี่จิตอาสาพัฒนาวัด


 กีฬามวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
​​​​​​


หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต

Big Cleanning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส


จัดทำหน้ากากอนามัย


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563


ตู้ปันแบ่งปัน ตู้ปันสุข ทต.ภูวง


ต้อนรับเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ทต.ภูวง


กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ

 
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 290