-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก ริมห้วยบังอี่จิตอาสาพัฒนาวัด


 กีฬามวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
​​​​​​


หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต

Big Cleanning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส


จัดทำหน้ากากอนามัย


กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563


ตู้ปันแบ่งปัน ตู้ปันสุข ทต.ภูวง


ต้อนรับเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ทต.ภูวง


กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ

 
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 127