- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1. ช่องทางร้องเรียน/การทุจริตประพฤติมิชอบ/ทางออนไลน์  

2.สามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง เมนู ร้องทุกข์ร้องเรียน/ประเภทการติดต่อ/เรื่องอืนๆ/ระบุข้อความเรื่องที่จะร้องเรียน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง Admin หน่วยงาน แล้ว Admin จะดำเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนให้
วันที่ : 13 มิถุนายน 63   View : 286