ประเมิน(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: ประเมิน(ผู้มีส่วนได้เสียภายใน)

ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน OATIS เทศบาลตำบลภูวง

1. ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2561
2.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2562
3.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2563
4.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2564
5.ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน 2565

 


 
วันที่ : 31 ตุลาคม 62   View : 424